Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8201
Title: Wind speed in easily assembled premises with different design constructions for side curtains in winter
Other Titles: Швидкість вітру в легкомонтованих приміщеннях з різноплановими конструкціями бічних штор взимку
Authors: Borshch, Oleksandr
Борщ, Олександр Олександрович
Borshch, Oleksandr
Борщ, Олександр Васильович
Sobolev, Alexander
Соболєв, Олександр Іванович
Nadtochii, Valentyna
Надточій, Валентина Миколаївна
Slusar, Mykola
Слюсар, Микола Вікторович
Gutyj, Bogdan
Гутий, Богдан Володимирович
Polishchuk, Svіtlana
Поліщук, Світлана Анатоліївна
Malyna, Vasily
Малина, Василь Вікторович
Korol, Alla
Король, Алла Петрівна
Korol-Bezpala, Lesia
Король-Безпала, Леся Петрівна
Bezpalyi, Ivan
Безпалий, Іван Федорович
Cherniavskyi, Oleksandr
Чернявський, Олександр Олександрович
Keywords: dairy cows;cold weather;wind speed;easy-to-assemble premises;дійні корови;холодна погода;швидкість вітру;легкомонтовані приміщення
Issue Date: 2021
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет
Citation: Wind speed in easily assembled premises with different design constructions for side curtains in winter / O. O. Borshch, O. V. Borshch, O. I. Sobolev et al. // Ukrainian Journal of Ecology .- 2021 .- V. 11 (1) .- P. 325-328. doi: 10.15421/2021_49
Abstract: This work aimed to identify the influence of the environment wind speed over similar indicators in easy-to-assemble premises of different configurations and insulation systems in the winter period. Air movement speed in the livestock room is also essential and affects animal and human bodies. At low temperatures in winter, a significant speed of air movement causes hypothermia in animals. High indoor wind speed can indicate the mistakes which had been made when choosing a farm location. The research was conducted in the central Forest-Steppe of Ukraine (Kyiv region) in three farms with free-stall housing of cows: option I – keeping in an easy-to-assemble room; option II – In an easy-to-assemble room with curtain insulation; option III – In an easy-to-assemble room on a deep straw litter within the period from December 1, 2019, to February 29, 2020. It has been established that the territory of the central part of Ukraine during the winter period of the year is characterized by the dominance of winds of the southern (South), south-eastern (South-East), and south-western (South-West) directions, which amount is more than 50% of average wind rose. The cold winds from the north and east constitute 31%. The average wind speed in winter is 9.8 m/s. The results of the research have shown that the use of insulation systems for side curtains can extend for 13 days the permissible norms of wind speed indoors and protect more effectively from the environment during all categories of wind speed, as well as reduce wind speed indoors by 11.68–21.74% compared to an easy-to-assemble box and deep litter.
Description: Метою даної роботи було виявити вплив швидкості вітру навколишнього середовища на аналогічні показники в легкомонтованих приміщеннях різної конфігурації та систем утеплення в зимовий період. Швидкість руху повітря в тваринницькому приміщенні також важлива і впливає на організм тварин і людей. При низьких температурах взимку значна швидкість руху повітря викликає переохолодження тварин. Висока швидкість вітру в приміщенні може свідчити про помилки, які були допущені при виборі місця розташування ферми. Дослідження проводили в умовах центрального Лісостепу України (Київська область) у трьох господарствах з безприв’язним утриманням корів: І варіант – утримання в легкомонтованому приміщенні; ІІ варіант – У легкомонтованому приміщенні з шторним утеплювачем; ІІІ варіант – У легкомонтованому приміщенні на глибокій солом’яній підстилці в період з 1 грудня 2019 року по 29 лютого 2020 року. Встановлено, що територія центральної частини України в зимовий період року характеризується пануванням вітрів південного (Пд.), південно-східного (Пд. Сх.) та південно-західного (Пд. Захід), кількість яких становить більше 50% середньої рози вітрів. Холодні вітри з півночі та сходу складають 31%. Середня швидкість вітру взимку 9,8 м/с. Результати досліджень показали, що використання систем утеплення бічних завіс дозволяє збільшити на 13 діб допустимі норми швидкості вітру в приміщеннях і більш ефективно захистити від зовнішнього середовища при всіх категоріях швидкості вітру, а також знизити швидкість вітру в приміщенні на 11,68–21,74% порівняно з ящиком, що легко збирається, і глибокою підстилкою. Ключові слова: дійні корови, холодна погода, вітер… і південно-західного (південно-західного) напрямків, кількість яких становить понад 50% середньої рози вітрів. Холодні вітри з півночі та сходу складають 31%. Середня швидкість вітру взимку 9,8 м/с. Результати досліджень показали, що використання систем утеплення бічних завіс дозволяє збільшити на 13 діб допустимі норми швидкості вітру в приміщеннях і більш ефективно захистити від зовнішнього середовища при всіх категоріях швидкості вітру, а також знизити швидкість вітру в приміщенні на 11,68–21,74% порівняно з ящиком, що легко збирається, і глибокою підстилкою. Ключові слова: дійні корови, холодна погода, вітер… і південно-західного (південно-західного) напрямків, кількість яких становить понад 50% середньої рози вітрів. Холодні вітри з півночі та сходу складають 31%. Середня швидкість вітру взимку 9,8 м/с. Результати досліджень показали, що використання систем утеплення бічних завіс дозволяє збільшити на 13 діб допустимі норми швидкості вітру в приміщеннях і більш ефективно захистити від зовнішнього середовища при всіх категоріях швидкості вітру, а також знизити швидкість вітру в приміщенні на 11,68–21,74% порівняно з ящиком, що легко збирається, і глибокою підстилкою. Ключові слова: дійні корови, холодна погода, вітер… Результати досліджень показали, що використання систем утеплення бічних завіс дозволяє збільшити на 13 діб допустимі норми швидкості вітру в приміщеннях і більш ефективно захистити від зовнішнього середовища при всіх категоріях швидкості вітру, а також знизити швидкість вітру в приміщенні на 11,68–21,74% порівняно з ящиком, що легко збирається, і глибокою підстилкою. Ключові слова: дійні корови, холодна погода, вітер… Результати досліджень показали, що використання систем утеплення бічних завіс дозволяє збільшити на 13 діб допустимі норми швидкості вітру в приміщеннях і більш ефективно захистити від зовнішнього середовища при всіх категоріях швидкості вітру, а також знизити швидкість вітру в приміщенні на 11,68–21,74% порівняно з ящиком, що легко збирається, і глибокою підстилкою.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8201
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 631.223.1:555.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wind_speed.pdf166,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.