Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8108
Title: Словотворення англомовних фітопатологічних термінів
Other Titles: The word formation of English phytopathological terms
Authors: Велика, Катерина Ігорівна
Velyka, Kateryna
Keywords: фітопатологія;phytopathology;термін;term;терміносистема;term system;словотворення;word formation;греко-латинські афікси;Greek and Latin affixes
Issue Date: 20-Oct-2022
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Велика К.І. Словотворення англомовних фітопатологічних термінів / К.І. Велика // Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Інноваційні психолого-педагогічні, лінгвістичні та правові засади аграрної науки в умовах міжкультурної аграрної комунікації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (БНАУ, 20 жовтня 2022 р.). - Біла Церква, 2022. – С. 11-13.
Abstract: Розглянуто терміносистему англійської фітопатології і визначено способи словотворення та найпродуктивніші греко-латинські афікси, оскільки основою для формування англійської фітопатологічної термінології стала латинська та грецька. Процес термінотворення в кожній галузі науки відбувається по різному. Англомовні фітопатологічні терміни, у свою чергу, мають багато запозичень та інтернаціоналізмів.
Description: The terminological system of English phytopathology is highlighted. As Latin and Greek are the basis of the English phytopathological terminology formation, the word formation methods and the most productive Greek and Latin affixes have been determined. The term formation process of each science branch takes place differently. English phytopathological terms have many borrowings and internationalisms as well.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8108
metadata.dc.identifier.udc: 811.111'373.611:581.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slovotvorennia_an.pdf632,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.