Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7442
Title: Аналіз ринку геоінформаційних систем
Other Titles: Geographic information systems market analysis
Authors: Трофимчук, Михайло Іванович
Trofymchuk, Mykhailo
Трофимчук, Алла Михайлівна
Trofymchuk, Alla
Keywords: геоінформаційні системи;ГІС;програмне забезпечення;ринок;бази даних;geographic information systems;GIS;software;market;databases
Issue Date: 2021
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Трофимчук М.І. Аналіз ринку геоінформаційних систем / М.І. Трофимчук, А.М. Трофимчук // Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 21 жовтня 2021 року. – Біла Церква: БНАУ, 2021. – С. 24–26.
Abstract: Геоінформаційні системи являють собою галузь комп’ютерних технологій для картографування, аналізу об’єктів та подій навколишнього середовища. Ринок програмного забезпечення ГІС активно розвивається і зростає. Геоінформаційні системи інтенсивно впроваджуються в різних сферах сільського господарства, де просторова інформація має важливе значення.
Description: Geographic information systems are a branch of computer technology for mapping, analyzing objects and environmental events. The GIS software market is actively developing and growing. Geographic information systems are being intensively implemented in various areas of agriculture, where spatial information is important.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7442
metadata.dc.identifier.udc: 339.13:910:004.65
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analiz_rynku.pdf631,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.