Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7350
Title: Здійснення перекладу сільськогосподарських термінів у науково- технічних текстах
Other Titles: Agricultural term translation in scientific and technical texts
Authors: Велика, Катерина Ігорівна
Velyka, Kateryna
Keywords: науково-технічні тексти;scientific and technical texts;терміни;terms;терміносистеми;terminological systems;адекватний переклад;adequate translation;перекладацький аналіз тексту;translation analysis of the text
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Велика К.І. Здійснення перекладу сільськогосподарських термінів у науково-технічних текстах / К. І. Велика // Aграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Інноваційні психолого-педагогічні, лінгвістичні та правові засади аграрної науки в умовах міжкультурної аграрної комунікації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (БНАУ, 21 жовтня 2021 р.). – Біла Церква, 2021. - С. 22-24
Abstract: Висвітлюється питання перекладу термінів. Терміни розглядаються як мовні одиниці з певними номінативними функціями. Вони належать безпосередньо всьому тексту і їх зміст розкривається лише у контексті. Для кращої передачі змісту і збереження граматичних норм мови перекладу, запропоновано першочергово здійснювати перекладацький аналіз всього тексту. Це допоможе краще зрозуміти значення термінів та визначити їх приналежність до певної галузі науки. Здійснивши правильний пошук відповідників термінів у мові перекладу, виконується адекватний переклад.
Description: The issue of term translation is highlighted. Terms are considered to be the language units with certain nominative functions. They belong directly to the whole text and their content is revealed only in the context. In order to interpret the translation language content and grammatical norms better, it is proposed, first of all, to carry out the translation analysis of the entire text. This will help to understand the term meanings correctly and to determine their affiliation to a particular field of science. The adequate translation is performed by the accurate search of the corresponding terms in the language of translation.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7350
metadata.dc.identifier.udc: 81’246.2:63
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdiisnennia_perekladu.pdf1,51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.