Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7280
Назва: Effect of organic farming on insect diversity
Інші назви: Вплив органічного землеробства на різноманітність комах
Автори: Grabovska, Tetiana
Грабовська, Тетяна Олександрівна
Lavrov, Vitalii
Лавров, Віталій Васильович
Rozputnyi, Oleksandr
Розпутній, Олександр Іванович
Грабовський, Микола Борисович
Grabovskiy, Mykola
Mazur, Tetyana
Мазур, Тетяна Григорівна
Polishchuk, Zoriana
Поліщук, Зоряна Віталіївна
Prysiazhniuk, Nataliia
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Bogatyr, Lyudmyla
Богатир, Людмила Вікторівна
Ключові слова: organic farming;winter wheat;insects;biodiversity indices;ecotone;forest shelterbelt;органічне землеробство;пшениця озима;комахи;індекси біорізноманіття;екотон;лісозахисна смуга
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Effect of organic farming on insect diversity / T. Grabovska, V. Lavrov, O. Rozputnii and other // Ukrainian Journal of Ecology .- 2020 .- № 10(4)96 .—Р. 96-101. doi: 10.15421/2020_174
Короткий огляд (реферат): The paper focuses on the insect community as a "link" between ecosystem producers, secondary consumers and decomposers and the mobile and informative indicator of structure, biological stability and productivity. Consortium and other subsystems of agricultural ecosystems are mainly destroyed annually as a result of technological measures – chemical, mechanical, biological. External ecological factors, including the structure of the agrolandscape, in particular field protective forest shelter belts and ecotones between them, also have a certain influence. The research was conducted in organic agrolandscape (Kyiv region, Ukraine), comparing it with the conventional one. Insects were collected in winter wheat fields, ecotones and adjacent forest shelterbelts. The number of orders, families and individuals is greater under organic farming. The highest number of families and individuals was recorded in the forest shelterbelts adjacent to the organic landscape (26.3 and 111.7, respectively). The number of individuals in organic winter wheat fields was twice as large as in conventional fields and amounted to 85.3 individuals on average; the number of families was by 1.8 times larger. Biodiversity indices (Shannon, Menhinick, Margalef, Berger-Parker, and Pielou) confirm the greater diversity of insects in the organic fields of winter wheat. The Sørensen similarity coefficient was higher in the organic fields and forest shelterbelts near the conventional fields (Cs=0.7), which is explained by the largest number of phytophages in these ecosystems. The share of predators and parasites that control pests in the agricultural system was highest in organic ecotones and forest shelterbelts – 26.21% and 33.12% (against 10.24 and 18.16% in conventional, respectively).
Опис: У статті зосереджено увагу на спільноті комах як «ланки» між виробниками екосистем, вторинними споживачами та декомпозантами та мобільним та інформативним індикатором структури, біологічної стабільності та продуктивності. Консорціум та інші підсистеми сільськогосподарських екосистем знищуються переважно щорічно в результаті технологічних заходів – хімічних, механічних, біологічних. Певний вплив мають і зовнішні екологічні фактори, зокрема структура агроландшафту, полезахисні лісозахисні смуги та екотони між ними. Дослідження проводили в органічному агроландшафті (Київська область, Україна), порівнюючи його із звичайним. Комах збирали на полях озимої пшениці, екотонах та прилеглих лісосмугах. При органічному землеробстві кількість замовлень, сімей та окремих осіб більше. Найбільше сімей та особин зафіксовано в лісосмугах, що прилягають до органічного ландшафту (26,3 та 111,7 відповідно). Кількість особин на полях органічної озимої пшениці була вдвічі більшою, ніж на звичайних полях, і становила в середньому 85,3 особини; кількість сімей була в 1,8 раза більшою. Індекси біорізноманіття (Shannon, Menhinick, Margalef, Berger-Parker, Pielou) підтверджують більшу різноманітність комах на органічних полях озимої пшениці. Коефіцієнт подібності Соренсена був вищим на органічних полях і лісосмугах поблизу традиційних полів (Cs=0,7), що пояснюється найбільшою кількістю фітофагів у цих екосистемах. Частка хижаків та паразитів, які контролюють шкідників у системі землеробства, найбільша в органічних екотонах та лісосмугах – 26,21% та 33,12% (проти 10,24 та 18,16% у звичайних відповідно).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7280
ISSN: 2520-2138
УДК: 631.147:504.06:632.7
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Effect_of_organic.pdf551,04 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.