Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7271
Title: Acclimatization of fish to the higher calcium levels in the water environment
Other Titles: Акліматизація риб до більш високого рівня кальцію у водному середовищі
Authors: Grynevych, Nataliia
Гриневич, Наталія Євгеніївна
Svitelskyi, Mykola
Світельський, Микола Михайлович
Solomatina, Valentyna
Соломатіна, Валентина Дмитрівна
Ishchuk, Oksana
Іщук, Оксана Василівна
Matkovska, Svitlana
Матковська, Світлана Іванівна
Sliusarenko, Alla
Слюсаренко, Алла Олександрівна
Khomiak, Oleksandr
Хом’як, Олександр Андрійович
Trofymchuk, Alla
Трофимчук, Алла Михайлівна
Pukalo, Petro
Пукало, Петро Ярославович
Zharchynska, Valeriia
Жарчинська, Валерія Сергіївна
Keywords: Cyprinus carpio L.;Ca2+ concentration;water environment;regulation;diuresis;excretion;Cyprinus carpio L.;концентрація Ca2+;водне середовище;регуляція;діурез;екскреція
Issue Date: 2022
Publisher: Association HACCP Consulting
Citation: Acclimatization of fish to the higher calcium levels in the water environment / Hrynevych N., Svitelskyi M., Solomatina V. and other // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2022. – 16. – Р. 101–113. doi: https://doi.org/ 10.5219/1732
Abstract: It is established that calcium concentration changes (variations) in the water environment significantly influence its intake and distribution in tissues and organs of hydrobionts. The decrease in calcium concentration in water from 100 to 60 mg.L-1 significantly reduces its content in fish liver. In the gills glandular apparatus of fish acclimated to the environment with lower calcium level (in comparison with control one), its concentration on the first day of the acclimation period slightly exceeded the initial level, thus testifying to its possible excretion of endogenous calcium by gills. The increase of calcium excretion through the renal and digestive systems in fish acclimates to the higher water level, and specific changes in phosphates excretion dynamics accompany oral intake. Long keeping fish in water with 100 mg.L-1 calcium is accompanied by the increase of total phosphorus in urine (by 2 – 2.5 times), and its day excretion increases by 1.9 – 2.4 times. During fish acclimation to higher calcium levels in the water environment, the excretion of total phosphorus with faecal matter increases. The increase of calcium in the water environment to 100 mg.L-1 leads to a temporary increase in total phosphorus excretion with faecal issues. The rise in cation concentration to 200 mg.L-1 increases significantly during long-time fish stay in such an environment.
Description: Встановлено, що зміни (варіації) концентрації кальцію у водному середовищі суттєво впливають на його надходження та розподіл у тканинах і органах гідробіонтів. Зниження концентрації кальцію у воді від 100 до 60 мг/л-1 значно знижує його вміст у печінці риб. У зябровому залозистому апараті риб, акліматизованих до середовища з нижчим вмістом кальцію (порівняно з контрольним), його концентрація в перший день акліматизаційного періоду дещо перевищувала початковий рівень, що свідчить про можливе виділення зябрами ендогенного кальцію. . Підвищення виведення кальцію нирковою та травною системами у риб пристосовується до вищого рівня води, а специфічні зміни динаміки виведення фосфатів супроводжують пероральний прийом. Тривале утримання риби у воді з вмістом кальцію 100 мг/л-1 супроводжується підвищенням загального фосфору в сечі (у 2 – 2,5 рази), а її добове виділення збільшується в 1,9 – 2,4 рази. Під час пристосування риб до більш високого рівня кальцію у водному середовищі збільшується виділення загального фосфору з фекаліями. Підвищення вмісту кальцію у водному середовищі до 100 мг/л-1 призводить до тимчасового збільшення загального виведення фосфору з фекаліями. Підвищення концентрації катіонів до 200 мг/л-1 значно збільшується під час тривалого перебування риби в такому середовищі.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7271
ISSN: 1337-0960
metadata.dc.identifier.udc: 597.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Acclimatization_fish.pdf647,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.