Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7203
Title: Історія садово-паркового мистецтва: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»
Other Titles: History of landscape art: guidelines for implementation practical work for students of higher education of the first (bachelor's) level of specialty 206 "Horticulture"
Authors: Олешко, Олена Геннадіївна
Oleshko, Olena
Жихарева, Катерина В’ячеславівна
Zhikhareva, Kateryna
Струтинська, Юлія Вікторівна
Strutinska, Yuliya
Keywords: садово-паркове мистецтво;garden and park art;ландшафтне мистецтво;landscape art;композиція ландшафтних об'єктів;composition of landscape objects;історичний розвиток садово-паркового мистецтва;historical development of landscape art
Issue Date: Sep-2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Історія садово-паркового мистецтва: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / укладачі О.Г. Олешко, К.В. Жихарєва, Ю.В. Струтинська. - Біла Церква, 2020. - 54 с.
Abstract: Методичні вказівки розроблено до виконання практичних завдань з дисципліни «Історія садово-паркового мистецтва», з метою засвоєння стилістичних особливостей історичних об'єктів садово-паркового мистецтва і теоретичних основ ландшафтної організації об'єктів озеленення.
Description: Методичні рекомендації розроблено для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 206 - Садово-паркове господарство. До методичних рекомендацій включені матеріали, що ілюструють прийоми композиційної побудови садів і парків регулярного та пейзажного стилів у різні епохи історичного розвитку садово-паркового мистецтва.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7203
metadata.dc.identifier.udc: 712.3(091)(07)
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод. Історія СПМ__removed.pdf811,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.