Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6522
Назва: М’ясна продуктивність перепелів за випоювання нанокристалічного діоксиду церію
Інші назви: Meat productivity of quails by feeding nanocrystalline cerium dioxide
Автори: Зоценко, Володимир Миколайович
Zotsenko, Volodymyr
Бітюцький, Володимир Семенович
Bityutskii, Volodymyr
Островський, Денис Миколайович
Ostrovsky, Denis
Андрійчук, Андрій Віталійович
Andriychuk, Andriy
Ключові слова: перепела;нанокристалічний діоксид церію;маса тіла;приріст;показники забою;вихід їстівних частин;quail;nanocrystalline cerium dioxide;safe ty;body mass;gain;slaughter rates;output of edible parts
Дата публікації: 2021
Видавництво: Білоцерківський НАУ
Бібліографічний опис: М’ясна продуктивність перепелів за випоювання нанокристалічного діоксиду церію / В. М. Зоценко, В. С. Бітюцький , Д. М. Островський, А. В. Андрійчук // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2021 .- № 1 (164) .- С. 57-64. doi: 10.33245/2310-9289-2021-164-1-57-64
Короткий огляд (реферат): Останнім часом дедалі більшої популярності набуває використання наноматеріалів у птахівництві як кормових добавок, здатних підвищити продуктивність стада. До наноматеріалів з широким спектром дії належить нанокристалічний діоксид церію. Завдяки кисневій нестехіометрії і низькій токсичності наночастинки діоксиду церію є перспективним об’єктом для сільського господарства. Наведено результати вивчення м’ясної продуктивності перепелів породи Фараон за випоювання нанокристалічного діоксиду церію у складі кормової добавки Наноцерій. Дослідження проведено на перепелах у період вирощування з 14 до 49 доби. Для проведення експерименту із птиці добового віку сформували дві групи (контрольну і дослідну) по 24 голів у кожній. Перепелів утримували в умовах віварію, у клітках-батареях за дотримання встановлених вимог мікроклімату. Птиця обох груп отримувала комбікорм, розроблений з урахуванням віку і фізіологічних особливостей. З питною водою птиця дослідної групи отримувала нанокрислалічний діоксид церію у складі кормової добавки Наноцерій у дозі 8,6 мг на літр води упродовж 35 діб. Облік поголів’я перепелів та їх зважування проводили щотижнево, починаючи з добового віку. Визначали такі показники: збереженість, динаміку живої маси, середньодобові прирости живої маси. За результатами контрольного забою та анатомічного розбирання визначали масу тушки і масу їстівної частини. Забійні якості та морфологічний склад тушок перепелів визначали анатомічним розбиранням із визначенням таких показників: передзабійна маса, маса напівпатраної, патраної тушки, забійний вихід, маса їстівних частин. Випоювання кормової добавки Наноцерій молодняку перепелів підвищувало їх збереженість на 4,17 %, живу масу і абсолютний середньодобовий приріст – на 20,3 і 0,48 г (Р<0,05) відповідно. Додавання до питної води перепелам НДЦ сприяло збільшенню їх передзабійної маси на 19,3 г, напівпатраної тушки – на 18,0 г, патраної – на 17,5 г порівняно з контрольною групою. Тушки перепелів дослідної групи характеризувались вищим виходом їстівних частин порівняно з птицею, яка споживала чисту воду.
Опис: The use of nanomaterials in poultry farming has become increasingly popular as feed additives capable of increasing the productivity of the herd. Nanocrystalline cerium dioxide belongs to nanomaterials with a broad spectrum of activity. Owing to their oxygen non-stoichiometry and low toxicity, cerium dioxide nanoparticles are a very promising object for agriculture The paper presents the results of studying the meat productivity of quails of the Pharaoh breed when drinking nanocrystalline cerium dioxide in the composition of the feed additive “Nanocerium”. The study was carried out on quails during the rearing period from 14 to 49 days. For the experiment, two groups (control and experimental) of 24 heads each were formed from one day old poultry. The quails were kept in a vivarium, in cage batteries, subject to the accepted microclimate conditions. Poultry of both groups received compound feed, developed taking into account age and physiological characteristics. With drinking water, the of the experimental group additionally received nanocrystalline cerium dioxide as part of the feed additive “Nanocerium” at a dose of 8,6 mg per liter of water for 35 days. The quail population was counted and weighed weekly, starting from the day-old age. The following indicators were determined: safety, dynamics of live weight, average daily gain in live weight. According to the results of the control slaughter and anatomical cutting, the weight of the carcass and the weight of the edible part were determined. Slaughter qualities and morphological composition of quail carcasses were determined by anatomical cutting with the measurement of the following parameters: pre-slaughter weight, half-bat tered carcass weight, carcass patrana, slaughter yield, weight of edible parts. Drinking the feed additive “Nanocerium” by young quails increased their safety by 4.17%, live weight and ab solute average daily gain by 20.3 g and 0.48 g (P <0.05), respectively. The addition of NDC quails to drinking water contributed to an increase in their pre-slaughter weight by 19.3 g, half-gutted carcass by 18.0 g, and gutted by 17.5 g in comparison with the control group. The quail carcasses of the experimental group had a higher yield of edible parts in comparison with the poultry that consumed pure water.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6522
ISSN: 2310-9289
2415-7635
УДК: 636.59
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Miasna_produktyvnist.pdf867,15 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.