Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6221
Title: Особливості передачі імперативів в англійській мові: історичний аспект
Other Titles: Features of Imperatives in English Language: Historical Aspect
Authors: Зізінська, Анна Петрівна
Zizinska, Anna
Keywords: імператив, діахронія, середньоанглійська мова, ранньоновоанглійська мова, мовленнєвий акт;imperative, diachrony, Middle English, Early Modern English, speech act
Issue Date: 25-Mar-2021
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Зізінська А.П. Особливості передачі імперативів в англійській мові: історичний аспект / А.П. Зізінська // Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (БНАУ, 25-26 березня 2021 р.) - Біла Церква, 2021. - С. 36-38.
Abstract: Дослідження акцентується на історичному аспекті передачі наказів в англійській мові, а саме 12-17 ст. (середньоанглійський та ранньоновоанглійський періоди). Проаналізовано попередні дослідження проблеми та виділено перспективи подальших досліджень. За допомогою ілюстративного матеріалу, який ми добирали шляхом суцільної вибірки з історичних літературних пам’яток, нами були виділені основні типи імперативів та особливості їх вживання в досліджуваний період.
Description: The study deals with the historical aspect (12-17th c.) of the imperatives in English Language. The article shows previous research results and specifies the new problems that linguists have to deal with nowadays. The study shows the main types of imperatives in Middle English and Early Modern English
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6221
metadata.dc.identifier.udc: 811.11-112
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_pere.pdf660,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.