Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6213
Title: Роль типів вищої нервової діяльності в обміні речовин у свиней
Other Titles: The role of types of higher nervous activity in metabolism in pigs
Authors: Нейлик, Іван Віталійович
Neilyk, Ivan
Ніщеменко, Микола Прокопович
Nischemenko, Nicola
Keywords: центральна нервова система;стрес-фактори;вища нервова діяльність свині;обмін речовин;вуглеводи;типи нервової системи;central nervous system;stress factors;higher nervous activity of pigs;metabolism;carbohydrates;types of nervous system
Issue Date: 2020
Publisher: БНАУ
Citation: Нейлик І.В. Роль типів вищої нервової діяльності в обміні речовин у свиней / І.В. Нейлик, М.П. Ніщеменко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів " Актуальні проблеми ветеринарної медицини" (БНАУ, 20 листопада 2020 р.). - Біла Церква, 2020. - С.134-135.
Abstract: У сільськогосподарських тварин вища нервова діяльність, її типи та значення тонусу автономної нервової системи і її роль в забезпеченні продуктивності тварин, вивчені недостатньо. Роль нервової системи полягає в регуляції обміну речовин, збудливості, автоматії периферичних органів, кора півкуль та вища нервова система регулюють та змінюють пристосування організму до мінливих умов середовища, фізіологічний стан тканин та органів. Вищою нервовою системою регулюється також діяльність не лише внутрішніх органів, але й вегетативні функції як соми, так і самої нервової системи, що певним чином впливає на продуктивні якості тварин.
Description: Farm animals have higher nervous activity, its types and the value of autonomic tone nervous system and its role in ensuring the productivity of animals, insufficiently studied. The role of the nervous system is the regulation of metabolism, excitability, automation of peripheral organs, the cortex of the hemispheres and the higher nervous system system regulate and change the body's adaptation to changing environmental conditions, physiological state tissues and organs. The higher nervous system also regulates the activity not only of internal organs, but also autonomic functions of both the catfish and the nervous system itself, which in some way affects the productive qualities animals.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6213
metadata.dc.identifier.udc: 619:612.8.012:612.111.115:636.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rol'_typiv_vyshhoi'_nervovoi'.pdf193,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.