Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6186
Назва: Моніторинг вмісту глікогену хижих видів риб на ювенальній стадії розвитку за зміни температурного та кисневого режиму водойми
Інші назви: Monitoring of glycogen content of predatory fish species at the juvenile stage of development due to changes in the temperature and oxygen regime of the reservoir
Автори: Гриневич, Наталія Євгеніївна
Grynevych, Nataliia
Водяніцький, Олександр Михайлович
Vodianitskyi, Oleksandr
Хом’як, Олександр Андрійович
Khomiak, Oleksandr
Світельський, Микола Михайлович
Svitelskyi, Mykola
Жарчинська, Валерія Сергіївна
Zharchynska, Valeriia
Ключові слова: глікоген;температура води;риба;ембріональний розвиток;кисневий режим;метаболізм;glycogen;water temperature;fish;embryonic development;oxygen regime;metabolism
Дата публікації: 2021
Видавництво: Видавничий дім «Гельветика»
Бібліографічний опис: Моніторинг вмісту глікогену хижих видів риб на ювенальній стадії розвитку за зміни температурного та кисневого режиму водойми // Н.Є. Гриневич, О.М. Водяніцький, О.А. Хом’як та ін. // Водні біоресурси та аквакультура: науковий журнал . – 2021. - № 1. – С. 49-61. doi: 10.32851/wba.2021.1.5
Короткий огляд (реферат): Дослідження впливу зміненого температурного режиму водойми на життєдіяльність риб почались у зв’язку з тепловим забрудненням води, викликаним роботою енергетичних об’єктів. В багатьох річках температура води збільшилась на 4–5°С, що суттєво змінило умови існування риб. Як і інші пойкілотермні тва-рини риби, істотно залежать від температури навколишнього середовища. Саме температура в значній мірі регулює інтенсивність обміну речовин, темпи розвитку риб. В межах певного діапазону часто спостерігається пряма залежність між швидкістю розвитку ембріонів та зміною температури. Здатність риб жити в певному температурному інтервалі є еволюційно сформованою адаптацією до температурного режиму оточуючого середовища тої або іншої групи риб. Проте, поряд з адаптацією до певних термічних умов окремої водойми, особливо важ-ливе значення має їх здатність протидіяти різким короткочасним або тривалим змінам температури. Енергетичне забезпечення механізмів адаптації у риб відбувається з використанням та утилізацією трьох типів енергоємних сполук: ліпідів, білку та глікогену. На підставі отриманих даних можна стверджувати, що на ембріональних стадіях розвитку йоржа оптимальні температури води знаходяться в нижчих межах, ніж на постембріональних. Оскільки, ембріогенез окуня відбувався ранньою весною, коли температура на природніх нерестовищах не коливається в широкому діапазоні, тому не було помічено різких коливань рівня білків. За нашими даними можна вважати оптимальною температурою для ембріонального розвитку окуня на рівні 9–11°С. Ембріони та передличинки цього виду швидко реагують на зміну умов оточуючого середовища, зменшуючи синтез нових білків при підвищенні температури, навіть при незначному на 0,4–1,0°С, незважаючи на оптимальну насиченість води киснем. За вмістом глікогену в його ембріонах та передличинках для оптимальною температурою розвитку є 9–14°С, але з її підвищенням до 16–18°С цей вид риб добре пристосовується на личинкових стадіях розвитку. Таким чином, для нормального ембріонального розвитку плітки оптимальними температурами є 14–16°С, на постембріональних стадіях – 20–21°С.
Опис: Studies of the impact of the changed temperature regime of the reservoir on the life of fish began in connection with the thermal pollution of water caused by the operation of energy facilities. In many rivers, the water temperature increased by 4–5°С, which significantly changed the living conditions of fish. Like other poikilothermic animals, fish are significantly dependent on ambient temperature. It is the temperature that largely regulates the intensity of metabolism, the rate of development of fish. Within a certain range, there is often a direct relationship between the rate of embryo development and temperature change. The ability of fish to live in a certain temperature range is an evolutionarily formed adaptation to the temperature regime of the environment of a particular group of fish. However, along with adaptation to certain thermal conditions of a separate reservoir, their ability to counteract sharp short-term or long-term changes of temperature is especially important. Energy supply of adaptation mechanisms in fish occurs with the use and utilization of three types of energy-intensive compounds: lipids, protein and glycogen. Based on the obtained data, it can be argued that in the embryonic stages of ruff development, the optimal water temperatures are in the lower range than in the postembryonic. Because perch embryogenesis occurred in early spring, when temperatures in natural spawning grounds did not fluctuate widely, no sharp fluctuations in protein levels were observed. According to our data, the optimal temperature for embryonic development of perch can be considered at the level of 9–11°С. Embryos and prelarvae of this species respond quickly to changes in environmental conditions, reducing the synthesis of new proteins with increasing temperature, even at insignificant by 0.4–1.0°C, despite the optimal oxygen saturation of water. The content of glycogen in its embryos and pre-larvae for the optimal temperature of development is 9–14°C, but with its increase to 16–18°C, this species of fish adapts well to the larval stages of development. Thus, for normal embryonic development of gossip, the optimal temperatures are 14–16°С, in the post-embryonic stages – 20–21°С.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6186
ISSN: 2663-5283
УДК: 597.2/.5:574.57:576.32
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Monitorynh_vmistu.pdf563,52 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.