Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6174
Назва: Особливості перекладу фітопатологічних термінів
Інші назви: Peculiarities of term translation in phytopathology
Автори: Велика, Катерина Ігорівна
Velyka, Kateryna
Цвид-Гром, Олена Петрівна
Tsvyd-Hrom, Olena
Ярмола, Олександр Володимирович
Yarmola, Olexandr
Єрко, Анастасія Ігорівна
Yerko, Anastasiia
Ключові слова: фітопатологія;phytopathology;термін;term;перекладацький прийом;translation method;хвороби рослин;plant diseases;класифікація;classification
Дата публікації: тра-2021
Видавництво: Ужгородський національний університет
Бібліографічний опис: Особливості перекладу фітопатологічних термінів / К.І. Велика, О.П. Цвид-Гром, О.В. Ярмола, А.І Єрко // Закарпатські філологічні студії. – 2021. – Вип.15 – С. 127 – 134. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2021.15.23
Короткий огляд (реферат): У статті розглядається проблема перекладу термінів із фітопатології, адже потреба у використанні науково-технічної літератури зростає разом із необхідністю її перекладу в умовах глобалізації. Особливо це стосується аграрної сфери, яка постійно розвивається та видозмінюється. Уся науково-технічна література зорієнтована не тільки на носіїв певної мови, а на спеціалістів конкретної професії. Тому фахова термінологія потребує наукового підходу під час перекладу. З розвитком фітопатології як науки з’являлися нові факти про захворювання й виникла нова класифікація хвороб рослин за збудником. З’ясовано, що класифікація хвороб рослин за збудником є найбільш визнаною та спричиняє менші труднощі під час перекладу з української мови на англійську. Для здійснення двостороннього перекладу термінів у фітопатології здійснено зіставлення класифікації симптомів захворювання рослин, проаналізовано та знайдено відсутність їхніх еквівалентів у мові перекладу. У статті описано основні характеристики фітопатологічних термінів, здійснено їх класифікацію та визначено основні перекладацькі прийоми для перекладу. Досліджено, що під час перекладу безеквівалентної лексики використовуються такі прийоми: калькування із застосуванням граматичних і лексичних трансформацій (заміна частин мови, лексична заміна), описовий переклад, транскодування. Інтерпретація симптомів та ознак захворювання рослин також ускладнюється під час перекладу з англійської на українську мову, коли терміни утворені з іншої частини мови й немає прямого відповідника в мові перекладу. У цьому випадку теж застосовують калькування з лексичними та граматичними трансформаціями. Доведено, що під час перекладу фітопатологічних термінів потрібно розуміти образність мови перекладу, що закладена в описі термінів симптомів захворювань; знати синонімічний ряд термінів, що застосовуються для опису назв захворювань рослин; уміти застосовувати різні перекладацькі прийоми. У статті наведено таблицю із класифікацією симптомів захворювань рослин в англійській та українській мовах із зазначеними перекладацькими прийомами та коментарями, а також запропоновано їхній переклад у разі відсутності еквівалентів.
Опис: The article highlights the term translation in phytopathology as the need of scientific and technical literature use is growing along with the necessity to pay more attention to its translation in the context of globalization. This is especially true in the field of agriculture, which is constantly developing and changing. Almost all agricultural literature belongs to the scientific and technical sphere. All scientific and technical literature is focused not just on native speakers of a particular language, but on the specialists in a particular profession. That’s why the professional terminology requires a scientific approach during translation. With the development of phytopathology as a science, the disease classification according to major causal agents appears as new facts about plant diseases have been discovered. Moreover, the disease classification according to major causal agents has turned out to be more recognized and it causes less problems in translation from Ukrainian into English. To carry out two-way translation of terms in phytopathology, the disease classification according to symptoms has been analyzed and the absence of their equivalents has been found in the language of translation. The article describes the main characteristics of phytopathological terms, presents their classifications and identifies the main translation techniques. It has been studied that the following translation methods are used if non-equivalent terms occur: calque with the use of grammatical and lexical transformations (replacement of speech parts, lexical replacement), descriptive translation, transcoding. The interpretation of plant disease symptoms and signs becomes more difficult during translating from English into Ukrainian when the terms are derived from other parts of speech and if there is the absence of the equivalent in the language of translation. In this case, calque with lexical and grammatical transformations is used as well. It has been proved that during the phytopathological term translation it is necessary to understand the imagery of the translation language, which expresses the terms of disease symptoms, to know the synonyms of terms used to describe the names of plant diseases, to be able to use different translation techniques. The article presents a table with the classification of the plant disease symptoms in English and Ukrainian, the term translation techniques with comments and term equivalent translation in case of their absence.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6174
ISSN: 2663-4880
УДК: УДК 81’25:581.2
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Osoblyvosti_perekl.pdf1,21 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.