Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6064
Title: Основи оподаткування: методичні вказівки для практичних занять і самостійного вивчення дисципліни студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Other Titles: Basics of taxation: Metodychni vkazivky dlia praktychnykh zaniat i samostiinoho vyvchennia dystsypliny studentamy pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity spetsialnosti 071 «Oblik i opodatkuvannia», haluzi znan 07 «Upravlinnia ta administruvannia»
Authors: Заболотний, Вячеслав Сергійович
Zabolotnyi, Viacheslav
Свиноус, Іван Вікторович
Svynous, Ivan
Хомовий, Сергій Михайлович
Khomoviy, Sergiy
Хомяк, Наталія Василівна
Khomiak, Nataliya
Томілова, Надія Олександрівна
Tomilova, Nadiya
Гаврик, Олеся Юріївна
Gavrik, Olesiya
Keywords: оподаткування;податки;історія податків;taxation;taxes;history of taxes
Issue Date: 2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Основи оподаткування: методичні вказівки для практичних занять і самостійного вивчення дисципліни студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / уклад.; І.В. Свиноус, В.С. Заболотний, Н.О. Томілова, Н.В. Хомяк, С.М, Хомовий, О.Ю. Гаврик,. - Біла Церква : Білоцерківський національний аграрний університет, 2020. - 38 с.
Abstract: Сучасний бухгалтер - це не лише фахівець з бухгалтерського обліку, а одночасно - бухгалтер-фінансист, бухгалтер-юрист, бухгалтер-менеджер, бухгалтер-аналітик. Він може працювати ревізором або створити власну аудиторську фірму, оволодівши знаннями з бухгалтерського обліку і контролю, та тісно поєднати їх з циклом правознавчих дисциплін, а також таких, що пов’язані з податковою справою, зі сплатою податків, контрольним процесом. Облік, аналіз і аудит - ось три кити, на яких базується економіка країни .
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6064
metadata.dc.identifier.udc: 657
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metoduchni recomendacii osnovu opodatkuvannya.pdf353,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.