Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6035
Title: Алгоритм перекладу захворювань рослин за допомогою сільськогосподарських словників-довідників
Other Titles: Plant disease translation algorithm
Authors: Велика, Катерина Ігорівна
Velyka, Kateryna
Keywords: фітопатологія;phytopathology;захворювання рослин;plant diseases;мова посередник;language mediator;збудник;pathogen;класифікація хвороб рослин;plant disease classification
Issue Date: Mar-2021
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Велика К.І. Алгоритм перекладу захворювань рослин за допомогою сільськогосподарських словників-довідників / К.І. Велика // Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (БНАУ, 25-26 березня 2021 рок). - Біла Церква, 2021. С 29-32.
Abstract: Відсутність україномовних перекладних словників з фітопатології створюють проблему перекладу і змушують перекладачів до пошуку способів знаходження адекватних еквівалентів захворювань рослин. Оскільки, основним інструментарієм перекладу є сільськогосподарські словники-довідники, запропоновано основний алгоритм здійснення перекладу захворювання рослин із їх використанням. Дане дослідження присвячене перекладу захворювань рослин, де описано основний спосіб перекладу, за участі мови посередника.
Description: The lack of Ukrainian-English-English-Ukrainian phytopathologycal translation dictionaries creates translation problems and forces translators to look for appropriate terminological equivalence in the plant disease translation. Since the main translation tools are reference books of agricultural sciences, the basic algorithm of plant disease translation with their use is offered as this study is devoted to the plant disease translation, which describes the main translation method according to the participation of the other language mediator.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6035
metadata.dc.identifier.udc: 81'255.2:632(038)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Algorytm_perecladu.pdf3,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.