Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5929
Title: Застосування електронних та інформаційно-комунікативних технологій у дистанційному навчанні англійської мови студентів аграрних ЗВО
Other Titles: English distance learning with the help of modern electronics, information and-communication technologies
Authors: Велика, Катерина Ігорівна
Velyka, Kateryna
Keywords: навчання англійської мови дистанційно;English distance learning;електронні та інформаційно-комунікативні технології;electronics, information and-communication technologies;організація навчального процесу;organization of educational process;електронні ресурси;electronic resources;освітні платформи;educational platforms
Issue Date: Oct-2020
Publisher: Білоцерківський інститут економіки та управління університету «Україна»
Citation: Велика К.І. Застосування електронних та інформаційно-комунікативних технологій у дистанційному навчанні англійської мови студентів аграрних ЗВО // К.І. Велика // Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Білоцерківський інститут економіки та управління університету «Україна», 8 – 9 жовтня 2020 року). – Біла Церква, 2020 - С. 25 – 26.
Abstract: Розглядається питання навчання англійської мови дистанційно за допомогою сучасних електронних та інформаційно-комунікативних технологій. Основна увага звертається на актуальність застосування електронних та інформаційно-комунікативні технологій в умовах пандемії. У роботі досліджено основні електронні джерела та інформаційно-комунікативні технології навчання, охарактеризовано і проаналізовано основні освітні платформи, що слугують помічниками в організації навчального процесу.
Description: The issue of English distance learning with the help of modern electronics, information and-communication technologies is highlighted. The main attention is paid to the relevance of the use of electronics, information and communication technologies in a pandemic. The main electronic resources, information and communication technologies of education are investigated as well. The basic educational platforms which serve as assistants in the organization of educational process are characterized and analyzed.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5929
metadata.dc.identifier.udc: 378.018.43:004/007:811.111
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zastosuvania_elec.pdf838,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.