Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/543
Title: Основні підходи у формуванні освітніх програм для підготовки агрономів – фахівців з органічного землеробства
Other Titles: Основные подходы к формированию образовательных программ для подготовки агрономов – специалистов по органическому земледелию
Basic approaches in development of the curricula for training organic farming agronomists
Authors: Khakhula Valeriy
Oleshko Olena
Хахула, Валерій Семенович
Олешко, Олена Геннадіївна
Козак, Леонід Андрійович
Коваленко, Роман Володимирович
Kozak Leonid
Kovalenko Roman
Keywords: органічне виробництво;органічне землеробство;органічне рослинництво;навчальний план;агрономія;освітній рівень Магістр;освітня програма «Органічне землеробство»;органическое производство;органическое растениеводство;учебный план;агрономия;образовательный уровень Магистр;образовательная программа «Органическое земледелие»;organic production
Issue Date: May-2017
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Хахула В.С. Основні підходи у формуванні освітніх програм для підготовки агрономів - фахівців з органічного землеробства / В.С.Хахула, О.Г. Олешко, Л.А. Козак, Р.В. Коваленко // Агробіологія : збірник наук. праць. - Біла Церква : БНАУ, 2017. - Вип. 1(131). - С.5-11.
Abstract: Обґрунтована необхідність підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері органічного сільського господарства. Висвітлено процес формування знань у майбутніх агрономів в області органічного землеробства. Представлений навчальний план освітнього рівня Магістр спеціальності 201 "Агрономія". Докладно наведені вибіркові дисципліни освітньої програми, що формують конкретні знання і розуміння. Одним з основних моментів є те, що велике значення надається питанню працевлаштування майбутніх випускників. Доведено, що освітня програма за спеціалізацією «Органічне землеробство» сприятиме мобільності, конкурентоспроможності наших випускників та їх працевлаштуванню.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/543
ISSN: 2310-9270
metadata.dc.identifier.udc: УДК 378.091.214:631.147
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
орг план.pdf444,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.