Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5013
Title: Adaptation strategy of different cow genotypes to the voluntary milking system
Other Titles: Adaptation strategy of different cow genotypes to the voluntary milking system
Authors: Борщ, Олександр Олександрович
Borshch, Oleksandr
Gutiy, Bogdan
Гутий, Богдан Володимирович
Соболєв, Олександр Іванович
Sobolev, Alexander
Борщ, Олександр Васильович
Borshch, Oleksandr
Ruban, Sergey
Рубан, Сергій Юрійович
Бількевич, Віта Володимирівна
Bilkevych, Vita
Dutka, Vladimir
Дутка, Володимир Романович
Chernenko, Oleksandr
Черненко, Олександр Миколайович
Zhelavsky, Mykola
Желавський, Микола Миколайович
Nagirnyak, Taras
Нагірняк, Тарас Богданович
Keywords: Robotic milking;Cow breeds;Adaptation;Productivity;Milking multiplicity;Milk electrical conductivity;роботизоване доїння;породи корів;адаптація;продуктивність;кратність доїння;електропровідність молока
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького
Citation: Adaptation strategy of different cow genotypes to the voluntary milking system / O.O. Borshch, B.V. Gutyj, O.I. Sobolev et al. // Ukrainian Journal of Ecology .– 2020 .– Vol. 10 .– № 1 .– Р. 145–150. doi: 10.15421/2020_23
Abstract: The aim was of this study was to discover the adaptation indicators of different breeds first-calving cows to voluntary (robotic) milking system during the first month of lactation. The research was carried out in a robotic farm on German Holstein, French Holstein breeds and Brown Swiss breed of cows. During the adaptation period, the German Holsteins were differed from the rench Holsteins and Brown Swiss breed by milk yield, multiplicity of milking, and the amount of consumed concentrated feed. On the 30th day (end of adaptation period), the German Holstein breed dominated over the French Holstein breed and Brown Swiss having average daily milk yield by 0.73 and 4.12 kg, milking times by 0.26 and 0.34, the amount of consumed concentrated feed by 0.32 and 0.61 kg higher. In addition, the German Holstein breed during the adaptation period was distinguished by higher multiplicity of passages through the selection gate and the number of visits to feed stations. Important indicators of adaptation to free keeping and voluntary milking are the number of cases of forced milking. On the 5th day of lactation, some 69.4–86.2% of cows of all the groups did not enter the milking robot. This indicator has been steadily declining every five days. On the 30th day of lactation the cases of operator-forced milking were 24.3–35.9% and they were the lowest in cows of the German Holstein breed, indicating the best adaptive qualities of this cattle. The German Holstein breed had more lower (by 0.30 and 0.26 mS/cm) electrical milk conductivity on the 30th day compared with French and Brown Swiss breeds. In addition, the number of somatic cells in its milk was lower by 19.4 and 17.1 thousand cells per cm3 compared with French Holstein and Brown Swiss breed. Therefore, we suggested that the German Holstein breed has more higher stress tolerance, and hence a shorter adaptation time to the keeping.
Description: Метою цього дослідження було виявити показники адаптації корів різних порід першого отелу до добровільної (роботизованої) доїльної системи протягом першого місяця лактації. Дослідження проводилися на роботизованій фермі на коровах німецьких голштинських, французьких голштинських порід та коровах коричневої швейцарської породи. У період адаптації німецькі голштини відрізнялися від породи французьких голштинів та коричневої швейцарської породи надоєм молока, кратністю доїння та кількістю спожитого концентрованого корму. На 30-й день (кінець адаптаційного періоду) німецька голштинська порода переважала над французькою голштинською породою та коричневою швейцарської породи за середньодобовим надоєм молока на 0,73 та 4,12 кг, кратністю доїння – на 0,26 та 0,34, кількість спожитих концентрованих кормів – на 0,32 і на 0,61 кг. Крім того, німецька голштинська порода в період адаптації відрізнялася більшою кратністю проходів через відбірні ворота та кількістю відвідувань кормових станцій. Важливими показниками адаптації до вільного утримання та добровільного доїння є кількість випадків примусового доїння. На 5-й день лактації близько 69,4–86,2 % корів усіх груп не входило в доїльний робот. Цей показник постійно знижується кожні п’ять днів. На 30-й день лактації випадки оперативного доїння становили 24,3–35,9 % і вони були найнижчими у корів німецької голштинської породи, що свідчить про найкращі адаптаційні якості цієї худоби. Німецька голштинська порода на 30-й день мала нижчу (на 0,30 та 0,26 м3/см) електричну провідність молока порівняно з французькою голштинською та коричневою швейцарською породами. Крім того, кількість соматичних клітин у її молоці була меншою на 19,4 та 17,1 тис. клітин на см3 порівняно з французькою голштинською породою та коричневою швейцарською. Тому ми припустили, що німецька голштинська порода має більш
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5013
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 637.116:636.2:612.017
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adaptation_strategy.pdf485,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.