Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4889
Назва: Сучасні підходи до організації процесу самостійного оволодіння студентами-філологами письмовим перекладом
Інші назви: Modern approaches to teaching students-philologists translation in self-study process
Автори: Ігнатенко, Вікторія Дмитрівна
Ihnatenko, Viktoriia
Ключові слова: особистісно-діяльнісний підхід;самостійна робота;переклад;перекладач;освітнє середовище;Moodle;ринок перекладацьких послуг;студент-філолог;personal-activity approach, self-study, translation, translator, educational environment, Moodle, student-philologist, translation services market.;self-study;translation;educational environment;translation services market
Дата публікації: 2019
Видавництво: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Бібліографічний опис: Ігнатенко В.Д. Сучасні підходи до організації процесу самостійного оволодіння студентами-філологами письмовим перекладом / В.Д.Ігнатенко // Науковий Часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - 2019. - Вип. 70. - С. 114-118. DOI https://doi.org/10.31392/2311-5491/2019-70.28
Короткий огляд (реферат): Аналізується сучасний стан навчання перекладу й подано певні висновки, що лежать в основі сучасних змін щодо підготовки майбутніх перекладачів. Сучасні тенденції ринку перекладацьких послуг зумовлюють зміни в процесі підготовки майбутніх перекладачів, оскільки акцент зміщується на самостійне й активне учіння. Отже, змінюються сучасні підходи до процесу організації самостійного оволодіння студентами-філологами письмовим перекладом. Самостійна діяльність розглядається загалом як багатостороння та поліфункціональна діяльність. Актуальною в цьому контексті є реалізація особистісно-діяльнісного підходу в самостійній роботі майбутніх перекладачів, яка спрямована на створення в освітньому процесі позитивного інтелектуально-емоційного контексту навчальної діяльності. Проаналізовано особистісний і діяльнісний компоненти особистісно-діяльнісного підходу саме в контексті навчання письмового перекладу, його концепцію, основні принципи підходу та центральні категорії в контексті самостійної роботи, якими є вторинна мовна особистість і самостійна, самокерована та продуктивна діяльність студентів. Ефективною вважається реалізація такого підходу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема на основі сучасного освітнього середовища Moodle. У статті визначено й описано освітню, контрольну, мотивувальну, інформативну та комунікативну функції освітнього середовища Moodle. Проаналізовано особливості й переваги використання освітнього середовища Moodle для навчання письмового перекладу студентів-філологів в умовах самостійної роботи, зокрема ергономічність такого засобу навчання, доступність, самодостатність матеріалів, можливість постійного оновлення, професійне спрямування, можливість виконувати письмові завдання, забезпечення якісного керування навчальною, пізнавальною й професійною діяльністю студентів.
Опис: The article analyzes the current state of teaching translation and presents some conclusions that underlie modern changes in the training of future translators. Current trends in the translation services market are driving changes in the training of future translators and the focus shifts to independent and active learning. Thus, modern approaches to the process of organizing selfstudy of students-philologists are changing. Independent activity is generally regarded as a multifaceted and multifunctional activity. Topical in this context is the implementation of a personal-activity approach in the self-study of future translators, which is aimed at creating a positive intellectual-emotional context of educational activity in the educational process. The personal and activity components of the personal-activity approach are analyzed in the context of teaching translation, its concept, basic principles of approach and central categories in the context of self-study, which are secondary linguistic personality and independent, self-directed and productive activity of students. It is considered effective to implement this approach through information and communication technologies, in particular on the basis of the modern Moodle educational environment. The article identifies and describes the educational, control, motivational, informative and communicative functions of the Moodle educational environment. The peculiarities and advantages of using the Moodle educational environment for teaching philologists translation in self-study are analyzed, in particular, the ergonomics of such a learning tool, the accessibility, the self-sufficiency of materials, the possibility of constant updating, the professional direction, the ability to perform written tasks, the constant high quality management and the students' professional activity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4889
ISSN: 2311-5491
УДК: 81’255:378.016
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Suchasni_pid.pdf321,91 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.