Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4705
Назва: Вплив нітратного та кадмієвого навантаження на білковий та азотний обмін у молодняку великої рогатої худоби
Інші назви: The influence of nitrate and cadmium load on protein and nitric metabolism in young cattle
Влияние нитратной и кадмиевой нагрузки на белковый и азотный обмен в молодняка крупного рогатого скота
Автори: Гутий, Богдан Володимирович
Gutyj, Bogdan
Назарук, Назар Володимирович
Nazaruk, Nazar
Левківська, Наталія Дмитрівна
Levkivska, Natalia
Щербатий, Андрій Романович
Shcherbatyy, Andriy
Соболєв, Олександр Іванович
Sobolev, Alexander
Ваврисевич, Ярослава Степанівна
Vavrysevych, Yaroslava
Хачак, Юрій Ростиславович
Hachak, Yuri
Гута, Зоряна Антонівна
Guta, Zoryana
Ключові слова: нітрати;нітрити;кадмій;загальний протеїн;аміак;сечовина;бугайці;nitrates;nitrites;cadmium;total protein;ammonia;urea;bulls
Дата публікації: 2017
Видавництво: Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького
Бібліографічний опис: Вплив нітратного та кадмієвого навантаження на білковий та азотний обмін у молодняку великої рогатої худоби / Б.В. Гутий, Н.В. Назарук, Н.Д. Левківська та ін. // Ukrainian Journal of Ecology .– 2017 .– Т. 7, № 2 .– С. 9–13. doi: 10.15421/201714
Короткий огляд (реферат): Результати демонструють вплив нітратного та кадмієвого навантаження на білковий та азотовий обмін у молодняку великої рогатої худоби. Згодовування з кормом нітрату натрію у дозі 0,15 г NО3¯ /кг маси тіла та кадмію хлориду у дозі 0,02 мг/кг маси тіла тварини зумовлює порушенню білкового та азотового обміну, на що вказує низький рівень сечовини, загального протеїну та високий рівень аміаку. Найнижчий вміст сечовини в сироватці крові дослідних бугайців був на 20-у добу досліду. Слід відзначити, що сукупне застосування нітратів і Кадмію тваринам супроводжувало до більшого зниження концентрації сечовини у їх крові, ніж задавання самого нітрату натрію. Поступове зниження рівня сечовини у сироватці крові бичків вказує про зниження активності метаболічних процесів в організмі бугайців та пригнічення функціональної здатності печінки синтезувати білки. Під впливом нітритів та Кадмію в організмі бугайців ми встановили зниження рівня загального протеїну в сироватці крові, який залежить від інтенсивності метгемоглобіноутворення та рівня агресивних форм кисню, що утворюються після активації цих процесів. Встановлені нами зміни рівня загального протеїну у сироватці крові можна розцінювати, на нашу думку, як пригнічення білоксинтезувальної функції печінки. Згодовування бугайцям нітрату натрію та кадмію хлориду сприяло вірогідному зростанню рівня аміаку у сироватці крові, чим згодовування бугайцям тільки нітрату натрію. На двадцяту добу досліду рівень аміаку у другої дослідної групи тварин був найвищим - 53% відносно контролю.
Опис: We studied the impact of nitrate and cadmium load on protein and nitrogen metabolism in young cattle. The feeding with forage of sodium nitrate at a dose of 0.15 g NO3/kg and cadmium chloride at a dose of 0.02 mg/kg of body weight leads to a violation of protein and nitrogen exchange, as indicated by the low levels of urea, total protein and high levels of ammonia. We registered that the lowest urea content in blood serum of research bulls was on the 20th day of the experiment. The combined use of nitrate and cadmium on the animals was accompanied with a greater reduction of urea concentration in their blood, caused by sodium nitrate. The gradual reduction of urea in the blood serum of bulls indicated reduced activity of metabolic processes in an organism of bulls and inhibition of functional capacity of the liver to synthesize proteins. Under the influence of nitrites and cadmium in our experiments in an organism of bulls was set the decrease in total protein in serum, depending on the intensity of met hemoglobin formation and the level of aggressive forms of oxygen, are formed after the activation of these processes. The changes of total protein level in the blood serum can be considered as suppression of protein synthesizing liver function. Calves feeding with sodium nitrate and cadmium chloride promoted significant increase of ammonia in the blood serum than just feeding of calves with sodium nitrate. On the twentieth day of the experiment the level of ammonia in the second experimental group of animals was higher by 53% towards the control.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4705
ISSN: 2520-2138
УДК: 636.09: 615.9
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Vplyv_nitratnoho.pdf262,03 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.