Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4578
Title: Стан рекреаційно-оздоровчих, захисних і природоохоронних насаджень в умовах м. Умань
Other Titles: Condition of recreational and health, protective and environmental plantations in Uman
Authors: Лавров, Віталій Васильович
Lavrov, Vitalii
Слободенюк, Оксана Іванівна
Slobodeniuk, Oksana
Савчук, Людмила Анатоліївна
Savchuk, Liudmyla
Keywords: зелена зона міста;рекреаційна дигресія;пошкодження деревостанів;ерозія ґрунту;удосконалення рекреації;green zone of the city;recreational digression;stand damage;soil erosion;recreation improvement
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Лавров В.В. Стан рекреаційно-оздоровчих, захисних і природоохоронних насаджень в умовах м. Умань / В.В. Лавров, О.І. Слободенюк, Л.А. Савчук // Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту : екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 31 жовтня 2019 року .- Біла Церква: БНАУ,2019 .- С. 12-15.
Abstract: Досліджено антропогенний вплив на внутрішньоміську частину зеленої зони Умані. Виявлено особливості і встановлено ступінь деградації лісопаркових екосистем залежно від їх функціонального призначення та віддаленості від об’єктів рекреації і шляхів комунікації.
Description: The anthropogenic impact on the inner city part of the Uman green zone has been investigated. The features and the degradation degree of forest park ecosystems have been identified, depending on their functional purpose and distance from the recreation objects and the communication ways.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4578
metadata.dc.identifier.udc: 504.43
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stan_rekreatsiino_ozdorovchyh.pdf346,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.