Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3674
Title: Аксіологічний статус англійської гендерної картини світу (на матеріалі пареміології)
Other Titles: Axiological status of the English gender picture of the world
Authors: Демченко, Наталія Сергіївна
Demchenko, Nataliia
Keywords: гендер; концепт "man"; концепт«woman»; аксіологічний статус; прислів’я.;gender; concept “man”; concept “woman”; axiological status; proverbs.
Issue Date: 17-Nov-2016
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Демченко Н.С. Аксіологічний статус англійської гендерної картини світу (на матеріалі пареміології) / Н.С. Демченко // Аграрна наука – виробництву: тези доповідей державної науково-практичної конференції (БНАУ, 17 листопада 2016р.). – Біла Церква, 2016. – Ч. 3. – С. 86-87.
Abstract: Дослідження присвячене розгляду аксіологічного статусу англійської гендерної картини світу на матеріалі паремій. Концептуальний біном «чоловік» – «жінка» («man» – «woman») базується на архе-типічній опозиції «чоловіче» – «жіноче», який був не стільки відображенням біологічних відмінностей, скільки функціональних розподілів ролей і соціальних позицій. Структура гендерної опозиції відображала колективні уявлення про сімейні відносини і диференціації ролей, в силу чого поєднання гендерних ролей сприймалося як відхилення від норми, порушення традиційних суспільних устоїв, руйнування ієрархічній моделі.
Description: The study deals with the axiological status of the English gender picture of the world on the material of proverbs. The structure of the gender opposition reflects collective embodiments of family relations and classifying roles. Gender roles are used as deviations from the norms, traditional public institutions, the destruction of hierarchical quality.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3674
metadata.dc.identifier.udc: 811.111
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aksiolohichnyi_status.pdf384,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.