Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3582
Title: Оцінка вгодованості молочних корів в умовах безприв’язного утримання
Other Titles: Evaluation of fatness of dairy cows in the conditions of loose housing
Authors: Борщ, Олександр Васильович
Borshch, Oleksandr
Борщ, Олександр Oлександрович
Borshch, Oleksandr
Рубан, Сергій Юрійович
Ruban, Sergii
Keywords: вгодованість;безприв’язне утримання;шкала;методика;позиція бонітера;position of the bonitor;fatness;loose content;scale;methodology
Issue Date: 2015
Publisher: Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого, Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва, державне підприємство, Український міжнародний інститут агропромислового інжинірінгу
Citation: Борщ О.В. Оцінка вгодованості молочних корів в умовах безприв’язного утримання / О.В.Борщ, О.О.Борщ, С.Ю.Рубан // Техніка і технології АПК. - 2015. - № 12 (75). - С. 21-24.
Abstract: Викладено методичні підходи щодо оцінювання вгодованості корів на комплексах з безприв’язним утриманням з переднього ракурсу тварини. Застосування такої методики значно полегшує і зменшує затрати часу, зусиль і праці на виконання цього процесу. Обґрунтовано місце розташування бонітера, час доби і періодичність оцінювання за різних варіантів безприв’язного утримання худоби. Наведена шкала вгодованості корів з кроком 0,25 бала. Проведені дослідження показали, що істотної різниці у результатах оцінки із застосуванням викладе- ної методики порівняно з класичними не встановлено.
Description: Presents the methodological approaches to the assessment of body condition cows in complexes with loose retaining angle from the front of the animal. Application of this method is much easier and reduces costs time, effort and work in this process. Grounded appraiser location, time and frequency of assessment of different options loose cattle. The following scale of body condition cows in increments of 0.25 points. Studies have shown that significant differences in the results of evaluation of the application of the technique in comparison with classic is not installed.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3582
ISSN: 2306-1391
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.034.083.084
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ocinka_vgodovanosti.pdf116,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.