Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3500
Title: The influence of different doses of lithium additive in mixed feed on the balance of nitrogen in organism of goslings
Other Titles: Вплив добавок різних доз літію в комбікорми на баланс нітрогену в організмі гусенят
Authors: Sobolev, Alexander
Соболєв, Олександр Іванович
Gutyj, Bogdan
Гутий, Богдан Володимирович
Soboleva, Svitlana
Соболєва, Світлана Василівна
Fesenko, Vasily
Фесенко, Василь Федорович
Bilkevych, Vita
Бількевич, Віта Володимирівна
Babenko, Olena
Бабенко, Олена Іванівна
Klopenko, Natalia
Клопенко, Наталія Ігорівна
Kachan, Anatolіі
Качан, Анатолій Дмитрович
Kosior, Lesya
Косіор, Леся Тарасівна
Lastovska, Iryna
Ластовська, Ірина Олександрівна
Vered, Peter
Веред, Петро Іванович
Shulko, Olga
Шулько, Ольга Павлівна
Onyshchenko, Liubov
Онищенко, Любов Степанівна
Slobodeniuk, Oksana
Слободенюк, Оксана Іванівна
Keywords: lithium;dose;mixed feed;goslings;organism;nitrogen deposition;літій;доза;комбікорм;гусенята;організм;відкладання нітрогену
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет
Citation: The influence of different doses of lithium additive in mixed feed on the balance of nitrogen in organism of goslings / Sobolev O.I., Gutyj B.V., Sobolievа S.V. and other // Ukrainian Journal of Ecology. – 2019. – Vol. 9(2). – Р. 91–96.
Abstract: Recently it has been experimentally proved the vital necessity of lithium for the human organism, animals and plants, which was previously considered conditionally essential trace element. The discovery of biological features and the disclosure of biochemical mechanisms of lithium action were served as the basis for its use in veterinary and animal husbandry. In veterinary the preparation of lithium are successfully used for the treatment of various animal diseases, in poultry farming for the prevention and correction of "technological" stresses in poultry, increasing its productive qualities and improving the quality of meat products. Despite of the biochemical variety and practical importance of this trace element, lithium has not yet used enough in poultry feeding due to the lack of optimal norms of its introduction into feed. One of the criteria for evaluating of the nutritional usefulness of lithium, in determining the physiological needs of poultry in this trace element is the metabolism in the organism, in particular proteins. In the physiological experiment, which was carried out with 30-day goslings, the influence of adding of different doses of lithium in mixed feed on nitrogen balance in goslings organism was studied. It was found that the adding of lithium in the mixed feed in doses of 0.05; 0.1 and 0.15 mg/kg increases the intensity of metabolic processes in goslings, as a result are increasing of absorption, reducing of excretion and increasing of nitrogen deposition in the organism by 5.2–8.9%, that promotes the formation of higher productivity of goslings. According to the level of nitrogen deposition and assimilation, the poultry of fourth experimental group was differed favorably from its analogues from the control and other experimental groups, which were fed by mixed feed that had been enriched with lithium in a dose of 0.15 mg/kg. According to the results of one-dispersion analysis, the effect of this dose on nitrogen deposition in goslings organism amounted to 53.9%.
Description: Останнім часом експериментально доведена життєва необхідність для організму людини, тварин і рослин літію, який раніше вважали умовно-ессенціальним мікроелементом. Відкриття біологічних властивостей та розкриття біохімічних механізмів дії літію стало підставою для використання його у ветеринарній та зоотехнічній практиці. У ветеринарії препарати літію з успіхом використовуються для лікування різних захворювань тварин, у зоотехнії, зокрема птахівництві – з метою профілактики та корекції «технологічних» стресів у птиці, підвищення її продуктивних якостей та покращення якості м’ясної продукції. Незважаючи на біохімічну багатогранність і практичне значення цього мікроелемента, літій поки що недостатньо використовується у годівлі сільськогосподарської птиці через відсутність оптимальних норм уведення його в комбікорми. Одним із критеріїв оцінки повноцінності літієвого живлення, при визначенні фізіологічної потреби птиці у цьому мікроелементі є обмін речовин в організмі, зокрема білків. У фізіологічному досліді на 30-денних гусенятах вивчено вплив добавок різних доз літію в комбікорми на баланс нітрогену в їх організмі. Встановлено, що введення літію в комбікорми в дозах 0,05; 0,1 та 0,15 мг/кг підвищує інтенсивність обмінних процесів у гусенят, у результаті чого посилюється всмоктування, знижується екскреція і підвищується відкладання нітрогену в організмі на 5,2–8,9 %, що сприяє формуванню у молодняку більш високої продуктивності. За рівнем відкладання і засвоєння нітрогену, вигідно відрізнялася від своїх аналогів із контрольної та інших дослідних груп птиця четвертої дослідної групи, якій згодовували комбікорми збагачені літієм із розрахунку 0,15 мг/кг. Сила впливу цієї дози на відкладання нітрогену в організмі гусенят, за результатами однофакторного дисперсійного аналізу, становила 53,9 %.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3500
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 636.598.087.72
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The_influence_of_differ.pdf176,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.