Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3412
Title: Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від фону мінерального живлення
Other Titles: Formation of maize productivity on silo, depending on mineral nutrition background
Authors: Грабовський, Микола Борисович
Городецький, Олександр Степанович
Козак, Леонід Андрійович
Grabovskyi, Mykola
Gorodetsykuy, Oleksandr
Kozak, Leonid
Keywords: кукурудза, мінеральні добрива, доза, контроль, ріст, фаза розвитку, гібрид, урожайність;corn, fertilizers, dose, control, growth, development phase, hybrid, yield
Issue Date: 31-Oct-2019
Publisher: БНАУ
Abstract: Вивчено особливості росту, розвитку та формування врожаю кукурудзи на силос залежно від доз мінеральних добрив.The peculiarities of growth, development and formation of corn yield on silo depending on the doses of mineral fertilizers were studied.
Description: Грабовський М.Б. Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від фону мінерального живлення / М.В. Грабовський, О.С. Городецький, Л.А. Козак // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту Інноваційні технології в агрономії, агрохімії та екології. Землеустрій та кадастри в сучасних умовах: проблеми та вирішення». - Біла Церква. – 2019. - С. 7-8.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3412
metadata.dc.identifier.udc: УДК 06.63
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
formuvannya_produktyvnosti.pdf221,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.