Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3388
Title: Особливості термінотворення у сфері ветеринарної медицини за допомогою греко-латинських префіксів
Other Titles: The Terminology Features Using Greek-Latin Prefixes in the Field of Veterinary Medicine
Authors: Носенко, Марія Миколаївна
Nosenko, Mariia
Keywords: латинська мова;термінотворення;греко-латинські префікси;ветеринарна термінологія;Latin;term formation;Greek-Latin prefixes;veterinary terminology
Issue Date: Sep-2018
Publisher: БНАУ
Citation: Носенко М.М. Особливості термінотворення у сфері ветеринарної медицини за допомогою греко-латинських префіксів / М.М. Носенко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту: Інноваційні психолого-педагогічні, лінгвістичні та правові засади аграрної науки в умовах міжкультурної аграрної комунікації» (БНАУ, 27-28 вересня 2018 р.). – Біла Церква, 2018. – С. 41-43.
Abstract: У дослідженні акцент поставлено на системному аналізі явища префіксального способу термінотворення та виявлення його закономірностей, що зумовлено високою частотністю використання греко-латинських терміноелементів у ветеринарній термінології.
Description: The study focuses on the systematic analysis of the prefix method of the term formation and the identification of its patterns, which is due to the high frequency of use of Greek-Latin term elements in veterinary terminology.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3388
metadata.dc.identifier.udc: 61:001.4:37
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_term.pdf2,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.