Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3233
Title: Using cytokinins in berries clonal micropropagation
Other Titles: Застосування цитокінінів при мікроклональному розмноженні ягідних культур
Authors: Matskevych, Vyacheslav
Мацкевич, Вячеслав Вікторович
Filipova, Larysa
Філіпова, Лариса Миколаївна
Keywords: біотехнологія рослин;вітрифікація;експлант;мікроклональне розмноження;пагін;цитокінін;in vitro;biotechnology of plants;vitrification;explant;microclonal propagation;sprout;cytokinin;биотехнология растений;витрификация;эксплант;микроклональное размножение;побег;цитокинин
Issue Date: Apr-2015
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Matskevych V. Using cytokinins in berries clonal micropropagation / V. Matskevych, L. Filipova // Агробіологія: зб. наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2015.- № 1. - С. 91-94.
Abstract: Встановили, що для розмноження in vitro Rubus fruticosus L. (сорт Рубен), Ríbes nígrum L. (сорт Ювілейна Копаня), Ríbes rubrum L. (сорт Йонкер Ван Тетс), Ríbes Grossularia (сорт Черномор) доцільно використовувати метод із утворенням у вихідних рослин конгломерату розеток шляхом додавання у живильне середовище БАП (0,5–1,0 мг/л). Концентрація БАП 2,0 мг/л призвела до збільшення кількості вітрифікованих рослин (R. grossularia – 69 %). За подальшого субкультивування рослин на середовищі із високим вмістом БАП (2,0 мг/л) негативний вплив посилювався. Збільшення віку вихідних рослин зменшувало фітотоксичність надлишкової концентрації БАП у Rubus fruticosus L. та Ríbes Grossularia L. Установили, что для размножения in vitro Rubus fruticosus L. (сорт Рубен), Ríbes nígrum L. (сорт Юбилейная Копаня), Ríbes rubrum L. (сорт Йонкер Ван Тетс), Ríbes Grossularia (сорт Черномор) целесообразно использовать метод с образованием в исходных растений конгломерата розеток путем добавления в питательную среду БАП (0,5–1,0 мг/л). Концентрация БАП 2,0 мг/л привела к увеличению количества витрифицированных растений (R. grossularia – 69 %). При последующем субкультивировании растений на среде с высоким содержанием БАП (2,0 мг/л) негативное влияние усиливалось. Увеличение возраста исходных растений уменьшало фитотоксичность избыточной концентрации БАП у Rubus fruticosus L. и и Ríbes Grossularia L
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3233
metadata.dc.identifier.udc: 581:146
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
using citocinins.pdf2,87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.