Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3183
Title: Рибницько-біологічна оцінка цьоголіток помісних коропів
Other Titles: Fishery-biological assessment hybrid carp yearlings
Authors: Олешко, Марія Олександрівна
Oleshko, Mariia
Олешко, Олександр Анатолійович
Oleshko, Aleksandr
Keywords: короп;carp;селекція;selection;порода;breed;гібриди;hybrids;нивківський лускатий короп;nyvkivskyy scaly carp;середня вага;average weight
Issue Date: 2017
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Олешко М.О. Рибницько-біологічна оцінка цьоголіток помісних коропів / М.О.Олешко, О.А.Олешко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Іхтіологія та морфологія – наукова та практична основа рибництва» присвячена 85-річчю заснування кафедри іхтіології та зоології і 60-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Клименка Олега Миколайовича .- Біла Церква: БНАУ, 2017 .- С. 6-7.
Abstract: Короп є одним з найважливіших об’єктів ставкового господарства, а існуючі нині його породи та внутрішньопородні типи є результатом тривалої селекційної роботи. Нивківський лускатий короп створений методом ввідного схрещування коропів української лускатої породи з ропшинськими. За допомогою поєднання кращих ознак лускатого і малолускатого коропа в їх нащадках, передбачається отримати промислову помісь коропа з високими рибницько-біологічними якостями для товарного виробництва.
Description: Carp is one of the most important fisheries, and its his current breed and interbreed types is the result of long breeding work. Nivkovsky scaly carp created by the method crossing carp of the Ukrainian flake breed with the Ropshyn breed. By combining the best features scaly carp and carp with a small amount of scales in their descendants, it is planned to get industrial mix carp with high fish-biological qualities for commodity production.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3183
metadata.dc.identifier.udc: 639.311.082.22
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rybnytsko_biolohichna.pdf239,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.