Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3080
Title: Функціональні зміни печінки та підшлункової залози у декоративних собак за різних раціонів
Other Titles: Functional changes of liver and pancreas in decorative dogs in different diets
Authors: Свіржевська, Елізавета Леонідовна
Свиржевская, Елизавета Леонидовна
Svirzhevska, Elizaveta
Головаха, Володимир Іванович
Головаха, Владимир Иванович
Holovakha, Volodymyr
Keywords: печінка;liver;підшлункова залоза;pancreas;собаки;dogs;декоративні собаки;decorative dogs
Issue Date: 2011
Publisher: БНАУ
Citation: Свіржевська Е.Л. Функціональні зміни печінки та підшлункової залози у декоративних собак за різних раціонів / Е.Л. Свіржевська, В.І. Головаха // Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. вчених, аспірантів та докторантів " Наукові пошуки молоді у ІІІ тисячолітті " ( БНАУ, 19–20 травня 2011 р. ). - Біла Церква, 2011. - С.24-25.
Abstract: Мета роботи – провести аналіз раціону за основними поживними речовинами у сухому кормі та біохімічні дослідження сироватки крові собак декоративних порід (англійські бульдоги) за годівлі їх різними за поживністю кормами для вивчення функціонального стану печінки і підшлункової залози.
Description: The purpose of the work is to analyze the diet for the main nutrients in dry feed and biochemical studies of the serum of dogs of decorative breeds (English Bulldogs) for Feeding Their Different Nutritional Feed to Study functional state of the liver and pancreas.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3080
metadata.dc.identifier.udc: 619:616.36/.37–008:616–071/076:636.7:636.085/087
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nkcional'ni_zminy_pechinky.pdf139,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.