Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3033
Title: Навчальне видання "Ведення ділового листування з дисципліни Іноземна мова за професійним спілкуванням: методичні вказівки для студентів економічного факультету денної та заочної форм навчання зі спеціальніості 051 - "економіка" (за кредитно-трансферною системою навчання)
Other Titles: Methodical instructions "Business correspondence in the discipline Foreign language in professional communication: guidelines for students of the Faculty of Economics
Authors: Береговенко, Наталія Сергіївна
Демченко, Наталія Сергіївна
Berehovenko, Nataliya
Demchenko, Nataliya
Keywords: ділове листування, ділова англійська мова;business letters, business English
Issue Date: Oct-2018
Publisher: РВІКВ БНАУ
Citation: Береговенко Н.С. Ведення ділового спілкування з дисципліни іноземна мова за професійним спілкуванням для студентів економічного факультету: медод. вказ. / Н.С. Береговенко, Н.С. Демченко. - Біла Церква: БНАУ, 2018. – 76 с. Файл д-та: режим pdf.
Abstract: Методичні вказівки «Ведення ділового листування з дисципліни іноземна мова за професійним спілкуванням» призначений для вивчення ділової англійської мови студентами економічного факультету. Методичні вказівки можуть бути використані як на аудиторних заняттях, так і для самостійної роботи студентів. У методичних вказівках представлена структура ділового листа, оригінальні листи, що знайомлять студентів з основами ділового листування, а також подано вокабулярій.
Description: ПЕРЕДМОВА Володіння діловою англійською мовою давно стало життєвою необхідністю не тільки для керівника компанії, але і для представників багатьох інших професій: бухгалтерів, фінансистів, маркетологів, PR-менеджерів, секретарів, IT-фахівців, юристам, інженерів та ін. Професійну компетентність і ділові якості співробітника будь-якої великої міжнародної компанії характеризує уміння правильно скласти діловий лист англійською мовою. Ділова англійська характеризується досить вузькою сферою вживання. Ділове листування англійською – це вузькоспеціалізований бізнес-курс англійської мови, який призначений для вивчення особливостей листування з клієнтами і партнерами діловою англійською мовою. При викладанні англійської мови професійного спрямування особливу увагу слід приділити таким аспектам: • правила, етикет і особливості ділового листування; • класифікація, типи, види і стилі листів (наприклад: електронний лист, службова записка, запит і відповідь, скарга і вибачення, прес-реліз, звіт, лист-пропозиція, рекламний лист, рекламація, резюме, супровідний лист, факси, телеграми); • структура ділового листа, звернення, заключні фрази, підпис, додатки, копії, тощо; • найбільш загальновживані фрази і вирази, кліше, жаргонізми, сленг, абревіатури, спеціальна лексика, скорочення, термінологія, особливості англомовного епістолярного жанру; • орфографія, граматика, правопис, пунктуація і багато іншого. У сучасному міжнародному бізнесі вміння писати ділові листи англійською мовою є дуже важливим умінням, оскільки співпраця просто неможлива без взаєморозуміння. Існують чіткі правила ведення ділової переписки англійською мовою, проте ділові листи мають дуже широку класифікацію, а тому, дуже специфічні. Для різних видів ділового листування вимоги значно відрізняються. В запропонованих методичних рекомендаціях розглядаються основні матеріали з граматики, орфографії, синтаксису та пунктуації, структури, стилістики та багатьох інших аспектів написання ділових листів англійською мовою. Особлива увага приділяється основним принципам побудови речень для офіційних листів із стандартних лексичних одиниць, правилам оформлення ділових листів. Крім цього, розглядаються норми ділового письмового етикету, логічна структура ділового листа, ведеться розширення цільового словникового запасу, використовуваного в ділових листах, розглядаються найбільш типові помилки при складанні листів тощо. Так само, в курсі ділового листування представлена велика кількість прикладів ділових листів для практичних завдань. Вивчення курсів ділової переписки англійською мовою може бути необхідним з різних причин, але основна причина – це отримання ключових навичок складання ділової кореспонденції, практика в написанні ділових листів різних типів англійською мовою, можливість здобути знання, необхідні для успішного і грамотного спілкування в письмовій формі. Вивчення основ ділового листування – це унікальна можливість для студентів підвищення рівня володіння англійською мовою у професійній діяльності, збільшення потенційної можливості кар'єрного росту, вміння налагоджувати контакти із зарубіжними партнерами, здійснювати ділове листування з клієнтами, колегами або співробітниками.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3033
metadata.dc.identifier.udc: 811.111:33
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vedennia_divologo.pdf604,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.