Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2248
Title: Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry
Other Titles: Вплив кадмієвого навантаження на морфологічні та біохімічні показники крові птиці
Authors: Gutyj, Bogdan
Гутий, Богдан Володимирович
Ostapyuk, Andrii
Остапюк, Андрій Юрійович
Sobolеv, Alexander
Соболєв, Олександр Іванович
Vishchur, Viktoria
Віщур, Вікторія Ярославівна
Gubash, Oksana
Губаш, Оксана Павлівна
Kurtyak, Bogdan
Куртяк, Богдан Михайлович
Kovalskyi, Yurii
Ковальський, Юрій Володимирович
Darmohray, Lyubomyr
Дармограй, Любомир Мирославович
Hunchak, Alla
Гунчак, Алла Володимирівна
Tsisaryk, Orysia
Цісарик, Орися Йосипівна
Shcherbatyy, Andrii
Щербатий, Андрій Романович
Farionik, Taras
Фаріонік, Тарас Володимирович
Savchuk, Lyubov
Савчук, Любов Броніславівна
Palyadichuk, Olena
Паладійчук, Олена Ростиславівна
Hrymak, Kostantyn
Гримак, Костянтин Васильович
Keywords: toxicology;cadmium sulfate;poultry;morphological;parameters;blood;токсикологія;сульфат кадмію;птиця;морфологічні параметри;кров
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет
Citation: Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry / B.V.Gutyj, A.Y.Ostapyuk, O.I.Sobolev and other // Ukrainian Journal of Ecology .- 2019 .- №9(1) .- P. 235–239.
Abstract: The article reveals the experimental results of the impact of various doses of cadmium sulfate on morphological and biochemical blood parameters of poultry. The purpose of the research was to figure out how cadmium sulfate at a dose of 2 and 4 mg/kg of body weight effects the morphological parameters of the blood and liver function of the laying chickens. According to the assessment of the morphological analysis of the quantitative and qualitative composition of the blood, it is possible to come to fairly objective conclusions about the functional state of the hematopoietic system of the hen’s body under cadmium burden. Three groups of chickens were formed for the experimant: a control group and two research ones. Chickens of the control group were on a regular diet, they were supplied with nutrition and water without adding cadmium sulfate. Cadmium sulfate was added to drinking water for hens of experimental groups during 30 days. at such doses: the first group – 2 mg/kg, the second group – 4 mg/kg of body weight. Living conditions and microclimate parameters in the room for all groups of birds were the same. The chicken blood was drawn from the axillary veins before drug administering and on the first, seventh, fourteenth, twenty-first and thirtieth days of the experiment. Hematological studies provide an opportunity to study the effect of cadmium on the chicken body in detail, which will lead to more accurate development of a specific prevention and treatment regimen for cadmium toxicosis in poultry. Feeding the laying chickens with cadmium sulfate at doses of 2 and 4 mg/kg of body weight contributed to a decrease in the number of red blood cells, hemoglobin level and an increase in the number of white blood cells. Changes in morphological parameters are observed on the 21st day of the experiment in chickens of the second experimental group which were given cadmium sulfate at a dose of 4 mg/kg of body weight. Imposing the body of chickens with cadmium burden contributed to the liver functional state disorder which is demonstrated by the increased activity of aminotransferases in their blood serum. The activity of alanine and aspartate aminotransferases was higher in the serum of chickens of the second experimental group on the 21st and 30th day of the experiment.
Description: У статті розкриваються експериментальні результати впливу різних доз сульфату кадмію на морфологічні та біохімічні показники крові птиці. Метою дослідження було з'ясувати, як сульфат кадмію в дозі 2 і 4 мг/кг маси тіла впливає на морфологічні параметри крові і функції печінки курей-несучок. Згідно з оцінкою морфологічного аналізу кількісного та якісного складу крові, можна прийти до досить об'єктивних висновків про функціональний стан кровотворної системи організму курей під впливом кадмію. Для експерименту було сформовано три групи курей: контрольна група і дві дослідні. Кури контрольної групи перебували на звичайному раціоні, їм давали корм і воду без додавання сульфату кадмію. Сульфат кадмію додавали в питну воду для курей дослідних груп протягом 30 днів. у таких дозах: перша група – 2 мг/кг, друга група – 4 мг/кг маси тіла. Умови життя і параметри мікроклімату в приміщенні для всіх груп птиці були однаковими. Кров у курей брали з пахвових вен перед введенням лікарського засобу і в перший, сьомий, чотирнадцятий, двадцять перше і тридцятий дні експерименту. Гематологічні дослідження дають можливість детально вивчити вплив кадмію на організм курчат, що призведе до більш точної розробки спеціальної схеми профілактики і лікування токсикозу кадмію у домашньої птиці. Годівля курей-несучок сульфатом кадмію в дозах 2 і 4 мг / кг маси тіла сприяло зниженню кількості еритроцитів, рівня гемоглобіну і збільшення кількості лейкоцитів. Зміни морфологічних параметрів спостерігаються на 21-й день експерименту у курей другої дослідної групи, яким давали сульфат кадмію в дозі 4 мг / кг маси тіла. Підвищення кадмієвого навантаженням сприяло порушенню функціонального стану печінки курей, про що свідчить підвищення активності амінотрансфераз в їх сироватці крові. Активність аланина і аспартат-амінотрансферази була вище в сироватці крові курей другої дослідної групи на 21-й і 30-й день експерименту.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2248
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 636.52/. 58:612.1:546.4
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cadmium_burden_impact.pdf294,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.