Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1224
Title: Вплив водорозчинного холекальциферолу на функціональний стан печінки та нирок
Other Titles: The influence of wotersoluble Holicalciferol on liver and kiduey functional state
Влияние водорастворимого колекальциферола на функциональное состояние печени и почек
Authors: Апуховська, Лариса Іванівна
Apukhovska, Larisa
Костюк, М.М.
Kostuk, M.
Влізло, Василь Васильович
Vlizlo, Vasyl
Влизло, Василий Васильевич
Головаха, Володимир Іванович
Holovakha, Volodymyr
Головаха, Владимир Иванович
Сахнюк, Володимир Володимирович
Sakhniuk, Volodymyr
Сахнюк, Владимир Владимирович
Папченко, Іван Васильович
Papchenko, Ivan
Папченко, Иван Васильевич
Keywords: холекальциферол;holicalciferol;печінка;печень;liver;нирки;почки;kiduey
Issue Date: 1998
Publisher: Білоцерківський державний аграрний університет
Citation: Вплив водорозчинного холекальциферолу на функціональний стан печінки та нирок / Л.І. Апуховська, М.М. Костюк, В.В. Влізло та ін. // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту : зб. наук. праць. - Біла Церква, 1998.- Вип. 5, ч. 1. - С.156-160.
Abstract: Згідно з даними літератури, одноразова доза вітаміну D₃, яка не впливає на активність вітамін-D₃ - гідроксилазних систем і не має побічної дії, не повинна бути більшою 50-кратної кількості добової потреби. Крім того, відомо, що в організмі існує механізм захисту від надлишку вітаміну D,зокрема посилення процесу його етерифікації, оскільки ефірна форма вітаміну D більш інертна. Гістологічно токсична дія високих доз холекальциферолу проявляється в атрофії ниркових капілярів, розширенні канальців, геморагіях, утворенням переродженої тканини, яка нагадує гіаліновий хрящ, клітинній інфільтрації з відкладанням ацидофільного та базофільного матеріалу.Ураження нирок є одним із найперших симптомів D-гіпервітамінозу у експериментальних тварин. Согласно данным литературы, одноразовая доза витамина D₃, не влияет на активность витамина D₃ - гидроксилазных систем и не имеет побочных эффектов, не должна превышать 50-кратной дозы колличества суточной потребности. Кроме того, известно, что в организме существует механизм защиты от избытка витамина D, в частности усиление процесса его этерификации, поскольку эфирна форма витамина D более инертна. Гистологическое токсическое действие высоких доз колекальциферола проявляется в атрофии почечных капилляров, расширении канальцев, геморрагиях, образованием перерожденной ткани, напоминающей гиалиновый хрящ, клеточной инфильтрации с откладыванием ацидофильного и базофильного материалу. Поражение почек является одним из первых симптомов D-гипервитаминозу у экспериментальных животных.
Description: Inserting the wotersoluble Holicalciferol to rats do not cause distinctive changes the functions of liver and kiduey. Bat inserting of lipovidi in dosage 12 000 IU of vitamini D3, thet is 24 000 time more then physiological level was obtained the tendention decreasing the function of liver and kiduey. These changes were caused by morphological transgressions.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1224
metadata.dc.identifier.udc: 619:616.36/.6:636
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vplyv_vodorozchynnogo_holekal'cyferolu_na_funkcional'nyj_stan_pechinky_ta_nyrok.pdf742,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.