Browsing by Author Titarenko, Oksana

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2022-06Features of the Assimilation Surface of Sweet Cherry Trees of Different Ripening TermsШубенко, Лідія Анатоліївна; Shubenko, Lidiia; Шох, Світлана Сергіївна; Павліченко, Андрій Андрійович; Pavlichenko, Andrii; Карпук, Леся Михайлівна; Karpuk, Lesia; Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Ivan; Філіпова, Лариса Миколаївна; Filipova, Larysa; Тітаренко, Оксана; Titarenko, Oksana; Струтинська, Юлія; Strutynska, Yulia
2022Peculiarities of the formation of grain sorghum hybrids biometric indicators with the application of microfertilizers and growth regulatorsKarpuk, Lesia; Titarenko, Oksana; Pavlichenko, Andrii; Карпук, Леся Михайлівна; Тітаренко, Оксана Станіславівна; Павліченко, Андрій Андрійович
2021Агрофізичні властивості ґрунту залежно від рівня удобрення та системи основного обробітку ґрунтуПримак, Іван Дмитрович; Карпук, Леся Михайлівна; Павліченко, Андрій Андрійович; Філіпова, Лариса Миколаївна; Кулик, Роман Михайлович; Караульна, Віталіна Миколаївна; Єзерковська, Людмила Вікторівна; Панченко, Інна Анатоліївна; Тітаренко, Оксана Станіславівна; Prymak, Ivan; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andrii; Filipova, Larysa; Kulyk, Roman; Karaulyna, Vitalina; Ezerkovsyka, Lydmula; Panchenko, Inna; Titarenko, Oksana
2021Вплив систем обробітку ґрунту і рівнів удобрення на запаси доступної вологи у плодозмінній сівозмініКарпук, Леся Михайлівна; Павліченко, Андрій Андрійович; Філіпова, Лариса Миколаївна; Кулик, Роман Михайлович; Тітаренко, Оксана Станіславівна; Петракова, Олена Олександрівна; Федорченко, Микола Миклолайович; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andrii; Filipova, Larysa; Kulyk, Roman; Titarenko, Oksana; Petrakova, Olena; Fedorchenko, Mykola
2024-03-08Вплив способів обробітку грунту на мікробіологічні процеси в посівах кукурудзи на зерноПавліченко, Андрій Андрійович; Карпук, Леся Михайлівна; Тітаренко, Оксана Станіславівна; Філіпова, Лариса Миколаївна; Pavlichenko, Andrii; Karpuk, Lesia; Titarenko, Oksana; Filipova, Larysa
2023-04-28Динамiка застосування регуляторiв росту рослин в УкраїнiФіліпова, Лариса Миколаївна; Карпук, Леся Михайлiвна; Павлiченко, Андрiй Андрiйович; Тiтаренко, Оксана Станiславiвна; Filipova, Larysa; Matskevych, Vyacheslav; Pavlichenko, Andriy; Titarenko, Oksana
2023Добрива в органiчному землеробствi: iсторiя, теорiя, практикаПримак, Iван Дмитрович; Марчук, Iлля Устинович; Мартинюк, Iван Васильович; Єзерковська, Людмила Вiкторiвна; Хахула, Валерiй Семенович; Панченко, Олександр Борисович; Філіпова, Лариса Миколаївна; Ображiй, Сергiй Володимирович; Караульна, Вiталiна Миколаївна; Карпук, Леся Михайлівна; Павлiченко, Андрiй Андрійович; Тітаренко, Оксана Станiславiвна; Войтовик, Михайло Вiкторович; Кулик, Роман Михайлович; Prymak, Ivan; Marchuk, Illia; Martyniuk, Ivan; Yezyrkovska, Liudmyla; Khakhula, Valerii; Panchenko, Oleksandr; Filipova, Larysa; Obrazhiy, Serhіi; Karaulna, Vitalina; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andrii; Titarenko, Oksana; Voitovyk, Mykhailo; Kulyk, Roman
2022Економічна оцінка ефективності вирощування сорго зерновогоТітаренко, Оксана Станіславівна; Titarenko, Oksana
2023Економічна оцінка ефективності вирощування сорго зерновогоТітаренко, Оксана Станіславівна; Карпук, Леся Михайлівна; Titarenko, Oksana; Karpuk, Lesia
2021Ефективність вирощування сорго зернового за різних заходів догляду за посівамиТітаренко, Оксана Станіславівна; Карпук, Леся Михайлівна; Titarenko, Oksana; Karpuk, Lesia
2024Ефективність фотосинтезу сорго залежно від впливу елементів технології вирощуванняТітаренко, Оксана Станіславівна; Карпук, Леся Михайлівна; Філіпова, Лариса Миколаївна; Павліченко, Андрій Андрійович; Titarenko, Oksana; Karpuk, Lesia; Filipova, Larysa; Pavlichenko, Andrii
2022Ефективність фотосинтезу сорго залежно від впливу елементів технології вирощування 1Тітаренко, Оксана Станіславівна; Карпук, Леся Михайлівна; Titarenko, Oksana; Karpuk, Lesia
2023Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Біометрія» для здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти спеціальностей 205 – «Лiсове господарство», 206 – «Садово-паркове господарство».Філіпова, Лариса Миколаївна; Мацкевич, Вячеслав Вікторович; Карпук, Леся Михайлівна; Павлiченко, Андрій Андрійович; Тітаренко, Оксана Станіславівна; Filipova, Larysa; Matskevych, Vyacheslav; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andriy; Titarenko, Oksana
2023Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фізіологія рослин з основами бiохiмiї» для здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти спеціальностей 206 – «Садово-паркове господарство», 205 – «Лiсове господарство»Філіпова, Лариса Миколаївна; Мацкевич, Вячеслав Вікторович; Карпук, Леся Михайлівна; Павлiченко, Андрій Андрійович; Тітаренко, Оксана Станіславівна; Filipova, Larysa; Matskevych, Vyacheslav; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andriy; Titarenko, Oksana
2023-04-28Огляд українського ринку препаратiв рiстстимулювальної дiїФіліпова, Лариса Миколаївна; Карпук, Леся Михайлiвна; Павлiченко, Андрiй Андрiйович; Тiтаренко, Оксана Станiславiвна; Filipova, Larysa; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andriy; Titarenko, Oksana
2021Основні етапи росту сорго зерновогоКарпук, Леся Михайлівна; Тітаренко, Оксана Станіславівна; Тітаренко, Віктор Анатолійович; Заїка, Наталія Валеріївна; Karpuk, Lesia; Titarenko, Oksana; Titarenko, Viktor; Zaika, Nataliia
2022Особливості розвитку органічного виробництва в Україні. Виклики сьогоденняХахула, Валерій Семенович; Khakhula, Valerii; Карпук, Леся Михайлівна; Karpuk, Lesia; Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Ivan; Єзерковська, Людмила Вікторівна; Ezerkovsyka, Lydmula; Караульна, Віталіна Миколаївна; Karaulna, Vitalina; Павліченко, Андрій Андрійович; Pavlichenko, Andriy; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Тітаренко, Оксана Станіславівна; Titarenko, Oksana; Федорченко, Максим Миколайович; Fedorchenko, Maksym
2022Параметри схожості, густоти та виживання сорго зернового залежно від елементів технології вирощуванняКарпук, Леся Михайлівна; Тітаренко, Оксана Станіславівна; Тітаренко, Віктор Анатолійович; Петракова, Олена Олександрівна; Федорченко, Микола Миколайович; Федорченко, Ярослава Олегівна; Karpuk, Lesia; Titarenko, Oksana; Titarenko, Viktor; Petrakova, Olena; Fedorchenko, Mykola; Fedorchenko, Yaroslava
2023Розробка елементів технології вирощування сорго зернового в умовах Лісостепу УкраїниТітаренко, Оксана Станіславівна; Titarenko, Oksana
2024-01-03Спосіб культивування і визначення впливу витяжок сидеральних культур на цукроносні рослини in vitroКарпук, Леся Михайлівна; Павліченко, Андрій Андрійович; Петракова, Олена Олександрівна; Тітаренко, Оксана Станіславівна; Тітаренко, Віктор Анатолійович; Войтовська, Вікторія Іванівна; Сторожик, Лариса Іванівна; Терещенко, Ірина Сергіївна; Лосєва, Аліна Ігорівна; Кононенко, Лідія Михайлівна; Третьякова, Світлана Олексіївна; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andrii; Petrakova, Olena; Titarenko, Oksana; Titarenko, Viktor; Voitovska, Viktoriia; Storozhyk, Larysa; Tereshchenko, Iryna; Losieva, Alina; Kononenko, Lidiia; Tretiakova, Svitlana