Browsing by Author Timonov, Ivan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2009-03-26Навчальна практична підготовка студентів агрономічного факультету. Методичні вказівки для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.130100 – бакалавр, 7.130102 – спеціаліст, 8.130102 – магістр зі спеціальності "Агрономія" напряму підготовки 1301 – "Агрономія".Васильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Ivan; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Боковий, Віктор Іванович; Bokovyy, Viktor; Грабовський, Олексій Олександрович; Grabovsky, Oleksii; Кривенко, Анна Іванівна; Kryvenko, Anna; Колодійчук, Василь Дмитрович; Kolodiychuk, Vasyl; Кононенко, Олександр Іванович; Kononenko, Oleksandr; Купчик, Віктор Іванович; Kupchyk, Viktor; Московчук, Валерій Михайлович; Moskovchuk, Valerii; Тімонов, Іван Васильович; Timonov, Ivan; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Трегуб, Микола Ілларіонович; Tregub, Mykola; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Яковенко, Олександр Миколайович; Yakovenko, Oleksandr; Шушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Natalia; Ображій, Сергій Володимирович; Obrazhiy, Sergiy
2009Овочівництво: методичні рекомендаціїТімонов, Іван Васильович; Гузь, Михайло Іванович; Сидорова, Ірина Марківна; Timonov, Ivan; Huz, Mykhailo; Sidorova, Irina
2010-05-27Плодівництво : Методичні вказівки для проведення практичних занять в умовах ННДЦ і баз практики для студентів агрономічного факультетуТімонов, Іван Васильови; Timonov, Ivan; Юрченко, Анатолій Іванович; Yurchenko, Anatolii
2010-05-27Плодівництво: Методичні вказівки для проведення практичних занять в умовах ННДЦ і баз практики для студентів агрономічного факультету, що навчаються на базі ОКР “Молодший спеціаліст”Тімонов, Іван Васильович; Timonov, Ivan; Юрченко, Анатолій Іванович; Yurchenko, Anatolii