Browsing by Author Pravdyva, Liudmyla

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Analysis of potate quality: In vitro versus clonal propagationFedoruk, Yurii; Федорук, Юрій Васильович; Grabovskyi, Mykola; Грабовський, Микола Борисович; Pravdyva, Liudmyla; Правдива, Людмила Анатоліївна; Ostrenko, Mykhailo; Остренко, Михайло Володимирович; Lozinska, Tetiana; Лозінська, Тетяна Павлівна; Grabovska, Tetiana; Грабовська, Тетяна Олександрівна; Fedoruk, Nataliia; Федорук, Наталія Миколаївна; Obrazhyy, Serhii; Ображій, Сергій Володимирович; Hornovska, Svitlana; Горновська, Світлана Володимирівна; Prisjazhnjuk, Nataliia; Присяжнюк, Наталія Михайлівна
2018Influence of agrotechnical and chemical measures on weediness in sweet Sorghum crops (Sorghum Bicolor) and the output of biogasGrabovskyi, Mykola; Грабовський, Микола Борисович; Fedoruk, Yurii; Федорук, Юрій Васильович; Pravdyva, Liudmyla; Правдива, Людмила Анатоліївна; Grabovska, Tetiana; Грабовська, Тетяна Олександрівна; Fedoruk, Nataliia; Федорук, Наталія Миколаївна
2023Photosynthetic productivity of sorghum (Sorghum bicolor L. (Moenh) in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of UkrainePravdyva, Liudmyla; Правдива, Людмила Анатоліївна; Zatserkovna, Nataliia; Зацерковна, Наталія С.; Vakhniy, Sergіy; Вахній, Сергій Петрович; Khakhula, Valerii; Хахула, Валерій Семенович; Hornovska, Svitlana; Горновська, Світлана Володимирівна
2023Seed yield and the possibility of biofuel production from sorghum (Sorghum bicolor L.) in Ukraine.Pravdyva, Liudmyla; Правдива, Людмила Анатоліївна; Prysiazhniuk, Oleh; Присяжнюк, Олег Іванович; Khakhula, Valerii; Хахула, Валерій Семенович; Fedoruk, Yurii; Федорук, Юрій Васильович; Shushkivska, Nataliia; Шушківська, Наталія Іванівна
2023Sorghum (Sorghum bicolour (L.) Moench) growth and development features under the influence of growth regulatorPravdyva, Liudmyla; Правдива, Людмила Анатоліївна; Prysiazhniuk, Oleg; Присяжнюк, Олег Іванович; Khakhula, Valerii; Хахула, Валерій Семенович; Kachan, Lesia; Качан, Леся Михайлівна; Panchenko, Taras; Панченко, Тарас Валентинович
2022Yield capacity and energy value of sorghum grain depending on the application of mineral fertilisersPravdyva, Liudmyla; Правдива, Людмила Анатоліївна; Doronin, Volodymyr; Доронін, Володимир Аркадійович; Dryha, Victoria; Дрига, Вікторія Вікторівна; Khakhula, Valerii; Хахула, Валерій Семенович; Vakhniy, Sergii; Вахній, Сергій Петрович; Mykolaiko, Irina; Миколайко, Ірина Іванівна
2023-10-30Винос та баланс елементів живлення в посівах сорго звичайного двокольорового залежно від внесення мінеральних добривПравдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Liudmyla
2021-05-03Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сорго зернового та вихід біопаливаПравдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Liudmyla
2018-08Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сорго цукрового та забур’яненість посівівПравдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Liudmyla; Бойко, Ірина Ігорівна; Boiko, Iryna; Грабовський, Микола Борисович; Hrabovskiy, Mykola; Марчук, Олександра Олегівна; Marchuk, Oleksandra
2022-06Вплив мінерального живлення рослин на формування біометричних показників сорго зерновогоПравдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Liudmyla
2018Вплив площі живлення рослин сорго цукрового та кукурудзи на їх ріст, розвиток та урожайність зеленої маси в сумісних посівахГрабовський, Микола Борисович; Hrabovskyi, Mykola; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Правдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Liudmyla; Грабовська, Тетяна Олександрівна; Hrabovska, Tetiana
2023-11-28Вплив попередників на урожайність пшениці озимої м’якої в умовах центрального Лісостепу України.Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Правдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Liudmyla
2018Вплив рівня мінерального живлення на ріст, розвиток та водоспоживання рослин сорго цукрового та кукурудзи в одновидових та сумісних посівахГрабовський, Микола Борисович; Hrabovskyi, Mykola; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Правдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Liudmyla; Грабовська, Тетяна Олександрівна; Hrabovska, Tetiana
2022-06Енергетична продуктивність сорго зернового та соризу залежно від строків сівби насінняПравдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Liudmyla
2023Комплексна оцінка впливу основного обробітку ґрунту й удобрення на елементи структури, врожайність зерна і зеленої маси кукурудзиПанченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Новохацький, Микола Леонідович; Novokhatskyi, Mykola; Грабовський, Микола Борисович; Grabovskyi, Mykola; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Правдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Liudmyla
2024Насіннєзнавство: Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Насіннєзнавство" студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 "Агрономія"Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Правдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Liudmyla; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2023-03-10Програма та методика проведення навчальної практики. Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності – 201 АгрономіяХахула, Валерій Семенович; Городецький, Олександр Степанович; Козак, Леонід Андрійович; Сабадин, Валентина Яківна; Грабовський, Микола Борисович; Левандовська, Світлана Миколаївна; Сенчук, Микола Миколайович; Демещук, Віктор Арсентійович; Примак, Іван Дмитрович; Карпук, Леся Михайлівна; Павліченко, Андрій Андрійович; Панченко, Інна Анатоліївна; Кубрак, Світлана Миколаївна; Сидорова, Ірина Марківна; Шубенко, Лідія Анатоліївна; Хахула, Богдан Валерійович; Шушківська, Наталія Іванівна; Лозінський, Микола Владиславович; Дубовик, Наталія Сергіївна; Федорук, Юрій Васильович; Панченко, Тарас Валентинович; Покотило, Ігор Анатолійович; Остренко, Михайло Володимирович; Правдива, Людмила Анатоліївна; Khakhula, Valerii; Gorodetskyi, Alexandr; Kozak, Leonid; Sabadyn, Valentyna; Grabovskiy, Mykola; Levandovska, Svitlana; Senchuk, Mykola; Demeshchuk, Victor; Primak, Ivan; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andrii; Panchenko, Inna; Kubrak, Svitlana; Sidorova, Irina; Shubenko, Lidiia; Khakhula, Bohdan; Shushkivska, Nataliia; Lozinskyi, Mykola; Dubovyk, Nataliia; Fedoruk, Yurii; Panchenko, Taras; Pokotylo, Igor; Ostrenko, Mykhailo; Pravdyva, Liudmyla
2020Продуктивність картоплі залежно від сортових особливостей за вирощування в Правобережному Лісостепу України.Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Правдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Liudmyla; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Грабовський, Микола Борисович; Hrabovskyi, Mykola; Правдивий, Сергій Петрович; Pravdyvij, Serhii
2023-04-21Якість сівби пшениці озимої сівалкою СЗД–540 в умовах центрального Лісостепу УкраїниПанченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Правдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Liudmyla; Горновська, Світлана Володимирівна; Hornovska, Svitlana