Browsing by Author Kukosh, Olena

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-11-15Агротехнічні аспекти вирощування однорічних живцевих саджанців чорних тополь у Правобережному ЛісостепуФучило, Ярослав Дмитрович; Fuchylo, Yaroslav; Бордусь, Олексій Олексійович; Bordus, Oleksii; Кукош, Олена Юріївна; Kukosh, Olena; Кирилко, Ярослав Олегович; Kyrylko, Yaroslav
2019Агротехнічні аспекти вирощування однорічних живцевих саджанців чорних тополь у Правобережному ЛісостепуБордусь, Олексій Олексійович; Bordus, Oleksii; Фучило, Ярослав Дмитрович; Fuchylo, Yaroslav; Кукош, Олена Юріївна; Kukosh, Olena; Кирилко, Ярослав Олегович; Kyrylko, Yaroslav
2020-10-21Вдосконалення технології розмноження представників роду Paulownia для використання в біоенергетиціКукош, Олена Юріївна; Kukosh, Olena; Гументик, Михайло Ярославович; Humentyk, Mykhailo; Ковальчук, Наталія Степанівна; Kovalchuk, Natalya
2019-11Вплив строків садіння та розмірів живців на ріст однорічних живцевих саджанців тополі чорноїФучило, Ярослав Дмитрович; Fuchylo, Yaroslav; Бордусь, Олексій Олексійович; Bordus, Oleksii; Кукош, Олена Юріївна; Kukosh, Olena
2019-11Вплив строків садіння та розмірів живців на ріст однорічних живцевих саджанців тополі чорноїКукош, Олена Юріївна; Kukosh, Olena; Фучило, Ярослав Дмитрович; Fuchylo, Yaroslav; Бордусь, Олексій Олексійович; Bordus, Oleksii
2017-03Оптимізація складу субстрату саджанців Paulownia tomentosa (Thunb.) Stеud. у контейнерній культуріКукош, Олена Юріївна; Kukosh, Olena
2020-11Рекомендації з технології вирощування та використання павловнії в умовах Лісостепу УкраїниКукош, Олена Юріївна; Kukosh, Olena; Роїк, Микола Володимирович; Roik, Mykola; Шафаренко, Юрій Анатолійович; Shafarenko, Yurii; Бондар, В. С.; Bondar, V; Гончарук, Григорій Семенович; Honcharuk, Hryhorii; Лопушняк, Василь Іванович; Lopushnyak, Vasyl; Балагура, Олег Вікторович; Balagura, Oleh; Грищенко, Ольга Миколаївна; Hryshchenko, Olha; Мандровська, Світлана Миколаївна; Mandrovska, Svitlana; Корнєєва, Мирослава Олександрівна; Korneyeva, Myroslava; Ковальчук, Наталія Степанівна; Kovalchuk, Nataliya; Гументик, Володимир Михайлович; Hymentyk, Volodymyr; Фучило, Ярослав Дмитрович; Fuchylo, Yaroslav; Сінченко, Віктор Миколайович; Sinchenko, Victor; Ганженко, Олександр Миколайович; Hanzhenko, Oleksandr; Фурса, Анатолій Васильович; Fursa, Anatolii; Квак, Володимир Михайлович; Kvak, Volodymyr; Харитонов, Микола Михайлович; Kharytonov, Mykola; Федорчук, Михайло Іванович; Fedorchuk, Myhailo; Сторожик, Лариса Іванівна; Storozhyk, Larysa; Чернуський, Вадим Вікторович; Chernuskyi, Vadym; Бех, Наталія Степанівна; Bekh, Natalya; Кателевський, Валерій Миколайович; Katalevskyi, Valerii; Гументик, Михайло Ярославович; Humentyk, Myhailo
2020-11Спосіб мікроклонального розмноження павловнії з використанням для введення в стерильну культуру апікальних меристем і зародкових листочків із проростків насінняКукош, Олена Юріївна; Kukosh, Olena; Ковальчук, Наталія Степанівна; Kovalchuk, Nataliya; Роїк, Микола Володимирович; Roik, Mykola; Бех, Наталія Степанівна; Bekh, Nataliya; Гумерова, Наіля Рашитівна; Humerova, Naila