Browsing by Author Hamalii, Iryna

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2022New Formula for Finding the Correlation. Coefficient in Geodetic Measurements for a Small Number of ObservationsHladilin, Valeri; Belenok, Vadym; Kryachok, Sergiy; Siroshtan, Tetiana; Hamalii, Iryna; Гладілін, Валерій Миколайович; Беленок, Вадим Юрійович; Крячок, Сергій Дмитрович; Сіроштан, Тетяна Михайлівна; Гамалій, Ірина Петрівна
2016АгрометеорологіяПримак, Іван Дмитрович; Гамалій, Ірина Петрівна; Демидась, Григорій Ілліч; Карпук, Леся Михайлівна; Вахній, Сергій Петрович; Скриник, Олеся Атанасіївна; Панченко, Олександр Борисович; Prymak, Ivan; Hamalii, Iryna; Demydas, Hryhorii; Karpuk, Lesia; Vakhnii, Serhii; Skrynyk, Olesia; Panchenko, Oleksandr
2007Гідрохімія: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів за кредитно-модульною технологією навчанняГамалій, Ірина Петрівна; Барановський, Михайло Миколайович; Слободенюк, Оксана Іванівна; Філіпова, Лариса Миколаївна; Hamalii, Iryna; Baranovskyi, Mykhailo; Slobodeniuk, Oksana; Filipova, Larysa
2009Еколого-географічний аналіз активних інженерних споруд (іс) і управлінської підсистеми (уп) водних ландшафтно-інженерних систем (вліс) басейну р. РосьГамалій, Ірина Петрівна; Hamalii, Iryna
2014Еколого-географічні особливості водних ландшафтно-інженерних систем басейну Дністра у межах Правобережного Лісостепу України: ретроспектива і сьогоденняГамалій, Ірина Петрівна; Hamalii, Iryna
2006Загальга екологIяБарановський, Михайло Миколайович; Baranovskyi, Mykhailo; Філіпова, Лариса Миколаївна; Filipova, Larysa; Слободенюк, Оксана Iванiвна; Slobodeniuk, Oksana; Гамалій, Ірина Петрiвна; Hamalii, Iryna; Андрущенко, Таміла Iванiвна; Andrushchenko, Tamila; Цьома, Тамара Юрiївна; Tsoma, Tamara
2004Метеорологія та кліматологіяГамалій, Iрина Петрівна; Миколюк, Іван Гаврилович; Філіпова, Лариса Миколаївна; Hamalii, Iryna; Mykoliuk, Ivan; Filipova, Larysa
2004Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять і для самостійного вивчення аналітичної хімії під контролем викладача (якісний аналіз)Миколюк, Iван Гаврилович; Філіпова, Лариса Миколаївна; Гамалій, Ірина Петрівна; Mykoliuk, Ivan; Filipova, Larysa; Hamalii, Iryna
2009Народні прикметиПримак, Іван Дмитрович; Гамалій, Ірина Петрівна; Примак, Олена Іванівна; Prymak, Ivan; Hamalii, Iryna; Prymak, Olena
2006Несприятливі метеорологічні умови в землеробстві: захист від них культурних рослинПримак, Іван Дмитрович; Вергунов, Віктор Анатолійович; Ковбасюк, Павло Ульянович; Андрієнко, Володимир Володимирович; Іваніна, Вадим Віталійович; Лі, Майкл; Метьюз, Генрі; Ткачук, Василь Микитович; Рошко, Володимир Гаврилович; Гамалій, Ірина Петрівна; Примак, Олена Іванівна; Prymak, Ivan; Verhunov, Viktor; Kovbasiuk, Pavlo; Andriienko, Volodymyr; Ivanina, Vadym; Li, Maikl; Metiuz, Henri; Tkachuk, Vasyl; Roshko, Volodymyr; Hamalii, Iryna; Prymak, Olena
2007Основи екологiїБарановський, Михайло Миколайович; Baranovskyi, Mykhailo; Слободенюк, Оксана Iванiвна; Slobodeniuk, Oksana; Філіпова, Лариса Миколаївна; Filipova, Larysa; Гамалій, Ірина Петрiвна; Hamalii, Iryna
2007Основи екології і безпека життєдіяльностіБарановський, Михайло Миколайович; Baranovskyi, Mykhailo; Андрущенко, Таміла Iванiвна; Andrushchenko, Tamila; Слободенюк, Оксана Iванiвна; Slobodeniuk, Oksana; Філіпова, Лариса Миколаївна; Filipova, Larysa; Гамалій, Ірина Петрiвна; Hamalii, Iryna; Цьома, Тамара Юрiївна; Tsoma, Tamara
2007Основи загальної екологіїБарановський, Михайло Миколайович; Baranovskyi, Mykhailo; Слободенюк, Оксана Iванівна; Slobodeniuk, Oksana; Гамалій, Ірина Петрiвна; Hamalii, Iryna; Філіпова, Лариса Миколаївна; Filipova, Larysa; Смолинець, Зоя Михайлiвна; Smolynets, Zoia
2007Тлумачний словник із сільськогосподарської метеорологіїПримак, Іван Дмитрович; Вергунов, Віктор Анатолійович; Рошко, Володимир Гаврилович; Гамалій, Ірина Петрівна; Польовий, Анатолій Миколайович; Ґудзь, Володимир Павлович; Prymak, Ivan; Verhunov, Viktor; Roshko, Volodymyr; Hamalii, Iryna; Polovyi, Anatolii; Hudz, Volodymyr
2008Історія розвитку будівництва водних ландшафтноінженерних систем (вліс) світу та УкраїниГамалій, Ірина Петрівна; Hamalii, Iryna