Browsing by Author Danylenko, Anatolii

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 46  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Conceptual bases of agriculture production rationalizationDanylenko, Anatolii; Даниленко, Анатолий Степанович; Sokolska, Tetyana; Сокольская, Татьяна Викторовна; Даниленко, Анатолій Степанович; Сокольська, Тетяна Вікторівна
2019Development of agricultural cooperatives in the context of decentralization: a leadership aspectSokolska, Tetyana; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Danylenko, Anatolii; Даниленко, Анатолій Степанович
2018Land Price as the Main Factor of the Agricultural Land Market Effective FunctioningDanylenko, Anatolii; Даниленко, Анатолій Степанович; Shpychak, Oleksandr; Шпичак, Олександр Михайлович
2019Multifunctional agriculture and its effect on rural territories developmentDanylenko, Anatolii; Даниленко, Анатолій Степановивич; Sokolska, Tetyana; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Yukhymenko, Petro; Юхименко, Петро Іванович; Lobunets, Viktoria; Лобунець, Вікторія Іллівна
2017Price parity in the agricultural sector as a guarantee of the national food securityДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larysa; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena
2019Several Aspects of Digital Transformation in State Administration of Rational Agricultural Land UseDanylenko, Anatolii; Даниленко, Анатолій Степанович; Satyr, Larysa; Сатир, Лариса Михайлівна; Novikova, Victoria; Новікова, Вікторія Валеріївна; Shust, Olena; Шуст, Олена Анатоліївна
2019Strategic Impact of Investments on Economic Development of UkraineHaidai, Oksana; Гайдай, Оксана Василівна; Danylenko, Anatolii; Даниленко, Анатолій Степанович; Vuychenko, Marina; Вуйченко, Марина Анатоліївна; Ponedilchuk, Tetiana; Понедільчук, Тетяна Василівна; Revutska, Alla; Ревуцька, Алла Олександрівна; Zabolotnyi, Viacheslav; Заболотний, В'ячеслав Сергійович; Marych, Alma; Марич, Алма
2018The Moratorium on Agricultural Land Sale as a Limiting Factor for Rural DevelopmentDanylenko, Anatolii; Даниленко, Анатолій Степанович; Sokolska, Tetyana; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Shust, Olena; Шуст, Олена Анатоліївна
2020The Significant Aspects of Digital Transformation In State Administration For Rational Agricultural Land UseDanylenko, Anatolii; Даниленко, Анатолій Степанович; Satyr, Larysa; Сатир, Лариса Михайлівна; Novikova, Victoria; Новікова, Вікторія Валеріївна; Shust, Olena; Шуст, Олена Анатоліївна
2017-12-25Біоенергоощадний комплексКаркач, Петро Михайлович; Karkach, Peter; Даниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Карпенко, Анатолій Миколайович; Karpenko, Anatolii; Кузьменко, Петро Іванович; Kuzmenko, Peter
2013Глобалізація і трансформації в переробній сфері АПК УкраїниКрисанов, Дмитро Федосович; Krysanov, Dmytro; Удова, Людмила Олегівна; Udova, Lyudmila; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Даниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii
2009Державна підтримка аграрного сектору економіки в контексті формування передумов для сталого економічного розвиткуДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii
2020Державно-підприємницьке партнерство у створенні інфраструктури сільськогосподарських територій: теорія і практикаЮхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Даниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Бількевич, Віта Володимирівна; Bilkevych, Vita; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Вихор, Микола Васильович; Vykhor, Mykola; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana; Загурський, Олег Миколайович; Zagurskiy, Оleg; Задорожна, Руслана Павлівна; Zadorozhna, Ruslana; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Лобунець, Вікторія Іллівна; Lobunets, Viktoria; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larysa; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Шахно, Альона Юріївна; Shakhno, Alona; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena
2018Ключові складові збалансованого розвитку сільського сектору УкраїниДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Крисанов, Дмитро Федосович; Krysanov, Dmytro
2018Конкурентоспроможність аграрного підприємстваДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Загурський, Олег Миколайович; Zagurskіy, Оleg; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Бабицька, Ольга Олександрівна; Babytska, Olga; Гура, Анатолій Минович; Gura, Anatolii; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetyana; Приходько, Тамара Володимирівна; Prykhodko, Tamara; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadiia; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larysa; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Якимюк, Юлія Петрівна; Yakimyuk, Yulia
2020Конкурентоспроможність підприємстваЮхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Даниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Білик, Ольга Володимирівна; Bilyk, Olga; Василенко, Олена Ігорівна; Vasylenko, Olena; Вихор, Микола Васильович; Vykhor, Mykola; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana; Заболотний, Вячеслав Сергійович; Zabolotny, Vyacheslav; Загурський, Олег Миколайович; Zagurskyj, Oleg; Задорожна, Руслана Павлівна; Zadorozhna, Ruslana; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Лазебник, Лариса Леонідівна; Lazebnyk, Larysa; Новікова, Вікторія Валеріївна; Novikova, Victoria; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetyana; Приходько, Тамара Володимирівна; Prykhodko, Tamara; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadiia; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larysa; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Хахула, Лариса Петрівна; Khakhula, Larysa; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr
2016-12-20Концептуальні основи сталого розвитку агросфериВарченко, Ольга Миронівна; Даниленко, Анатолій Степанович; Крисанов, Дмитро Федосович; Varchenko, Olga; Danylenko, Anatolii; Krisanov, Dmitry
2010Магістерська програма виробничого спрямування зі спеціальності «Економіка підприємства»Даниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana
2012Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів економічного факультету всіх форм навчанняДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Погорілий, Анатолій Олександрович; Pogorilii, Anatolii; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana
2009Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємстваДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Настасенко Олександр Григорович; Nastasenko Oleksandr