Browsing by Author Яковенко, Олександр Миколайович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Effect of soil treatment on pest infestation and crop disease distribution in black soil fields with short rotation cropsPrymak, Ivan; Примак, Іван Дмитрович; Yakovenko, Oleksandr; Яковенко, Олександр Миколайович; Voitovyk, Mykhailo; Войтовик, Михайло Вікторович; Karulna, Vitalina; Караульна, Віталіна Миколаївна; Yezyrkovska, Liudmyla; Єзерковська, Людмила Вікторівна; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Oleksandr; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Панченко, Інна Анатоліївна; Panchenko, Inna
2015Карантинні бур’яниПримак, Іван Дмитрович; Косолап, Микола Павлович; Коваленко, Віталій Петрович; Яковенко, Олександр Миколайович; Панченко, Олександр Борисович; Панченко, Борис Максимович; Prymak, Ivan; Kosolap, Mykola; Kovalenko, Vitalii; Yakovenko, Oleksandr; Panchenko, Oleksandr; Panchenko, Borys
2016Личинки коваликів – дротяники (Coleoptera: Elateridae) в агроценозі цукрових буряків у весняний період за традиційної системи обробітку грунтуЯковенко, Олександр Миколайович; Yakovenko, Oleksandr
2009-03-26Навчальна практична підготовка студентів агрономічного факультету. Методичні вказівки для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.130100 – бакалавр, 7.130102 – спеціаліст, 8.130102 – магістр зі спеціальності "Агрономія" напряму підготовки 1301 – "Агрономія".Васильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Ivan; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Боковий, Віктор Іванович; Bokovyy, Viktor; Грабовський, Олексій Олександрович; Grabovsky, Oleksii; Кривенко, Анна Іванівна; Kryvenko, Anna; Колодійчук, Василь Дмитрович; Kolodiychuk, Vasyl; Кононенко, Олександр Іванович; Kononenko, Oleksandr; Купчик, Віктор Іванович; Kupchyk, Viktor; Московчук, Валерій Михайлович; Moskovchuk, Valerii; Тімонов, Іван Васильович; Timonov, Ivan; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Трегуб, Микола Ілларіонович; Tregub, Mykola; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Яковенко, Олександр Миколайович; Yakovenko, Oleksandr; Шушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Natalia; Ображій, Сергій Володимирович; Obrazhiy, Sergiy
2023Основи бджільництваЛозінський, Микола Владиславович; Lozinsky, Mykola; Глеваський, Володимир Іванович; Hlevaskiy, Volodymyr; Яковенко, Олександр Миколайович; Yakovenko, Oleksandr; Устинова, Галина Леонідівна; Ustinova, Galina
2024-03Особливості формування рівня біологічної врожайності та елементів її структури сортами врожайності та елементів її структури сортами пшениці озимої вітчизняної та зарубіжної селекціїНовохацький, Микола Леонвдович; Novokhatskyi, Mykola; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Яковенко, Олександр Миколайович; Yakovenko, Oleksandr