Browsing by Author Сінченко, Віктор Миколайович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Formation of generative organs of switch-grass (Panicum virgatum l.) depending on cultivation conditionsDryha, Viktoriia; Doronin, Volodymyr; Sinchenko, Viktor; Karpuk, Lesia; Mykolaiko, Valerii; Topchiy, Oksana; Дрига, Вікторія Володимирівна; Доронін, Володимир Аркадійович; Сінченко, Віктор Миколайович; Карпук, Леся Михайлівна; Миколайко, Валерій Павлович; Топчій, Оксана Володимирівна
2021Influence of harvesting terms on the quality of switchgrass seedsDryha, Viktoriia; Doronin, Volodymyr; Sinchenko, Viktor; Kravchenko, Yuliia; Honcharuk, Hryhorii; Zatserkovna, Nataliia; Karpuk, Lesia; Mykolaiko, Valerii; Дрига, Вікторія Володимирівна; Доронін, Володимир Аркадійович; Сінченко, Віктор Миколайович; Кравченко, Юлія Анатоліївна; Гончарук, Григорій Іванович; Зацерковна, Наталія Сергіївна; Карпук, Леся Михайлівна; Миколайко, Валерій Павлович
2021Seed Productivity Of Millet Cultivars – Switch-Grass (Panicum Virgatum L.) Depending On Their OriginDryha, Viktoriia; Дрига, Вікторія Володимирівна; Doronin, Volodymyr; Доронін, Володимир Аркадійович; Sinchenko, Viktor; Сінченко, Віктор Миколайович; Kravchenko, Yuliia; Кравченко, Юлія Анатоліївна; Borivskyi, Anatolii; Борівський, Анатолій Францевич; Mykolaiko, Valerii; Миколайко, Валерій Павлович; Zatserkovna, Nataliia; Зацерковна, Наталія Сергіївна; Karpuk, Lesia; Карпук, Леся Михайлівна
2022Survival Rate of Willow Depending on the Storage Methods of Planting MaterialDanuik, Yurii; Sinchenko, Viktor; Dryha, Viktoriia; Balan, Vasyl; Karpuk, Lesia; Topchiy, Oksana; Mykolaiko, Valerii; Данюк, Юрій Сергійович; Сінченко, Віктор Миколайович; Дрига, ВІкторія Володимирівна; Балан, Василь Миколайович; Карпук, Леся Михайлівна; Топчій, Оксана Володимирівна; Миколайко, Валерій Павлович
2021Technology of preparation of seeds of rod-shaped millet (Panicum Virgatum L.)Doronin, Volodymyr; Polishchuk, Valentyn; Dryga, Victoriya; Kravchenko, Julia; Sinchenko, Viktor; Zinchenko, Olesya; Karpuk, Lesia; Mykolaiko, Valeriy; Доронін, Володимир Аркадійович; Поліщук, Валентин Васильович; Дрига, Вікторія Володимирівна; Кравченко, Юлія Анатоліївна; Сінченко, Віктор Миколайович; Зінченко, Олеся Анатоліївна; Карпук, Леся Михайлівна; Миколайко, Валерій Павлович
2018-06-05Методологія дослідження енергетичних плантацій верби і тополіФучило, Богдан Валерійович; Fuchilo, Yaroslav; Сінченко, Віктор Миколайович; Sinchenko, Victor; Ганженко, Олександер Миколайович; Ganzhenko, Alexander; Гументик, Михайло Ярославович; Humanist, Mykhailo; Пиркін, Володимер Іванович; Pirkin, Volodymer; Присяжнюк, Олег Іванович; Prysiazhniuk, Oleg; Сбитна, Маргарита Вікторівна; Sbitna, Margarita; Герасименко, Людмила Анатолівна; Gerasimenko, Lyudmila; Квак, Володимер Михайлович; Quack, Volodymer; Гнап, Ірина Василівна; Gnap, Iryna; Фучило, Дмитро Ярославович; Fuchilo, Dmytro; Мельничук, Ганна Анатоліївна; Melnychuk, Anna; Зелінський, Богдан Валерійович; Zelinsky, Bohdan; Ткаченко, Антон Миколайович; Tkachenko, Anton
2020-11Рекомендації з технології вирощування та використання павловнії в умовах Лісостепу УкраїниКукош, Олена Юріївна; Kukosh, Olena; Роїк, Микола Володимирович; Roik, Mykola; Шафаренко, Юрій Анатолійович; Shafarenko, Yurii; Бондар, В. С.; Bondar, V; Гончарук, Григорій Семенович; Honcharuk, Hryhorii; Лопушняк, Василь Іванович; Lopushnyak, Vasyl; Балагура, Олег Вікторович; Balagura, Oleh; Грищенко, Ольга Миколаївна; Hryshchenko, Olha; Мандровська, Світлана Миколаївна; Mandrovska, Svitlana; Корнєєва, Мирослава Олександрівна; Korneyeva, Myroslava; Ковальчук, Наталія Степанівна; Kovalchuk, Nataliya; Гументик, Володимир Михайлович; Hymentyk, Volodymyr; Фучило, Ярослав Дмитрович; Fuchylo, Yaroslav; Сінченко, Віктор Миколайович; Sinchenko, Victor; Ганженко, Олександр Миколайович; Hanzhenko, Oleksandr; Фурса, Анатолій Васильович; Fursa, Anatolii; Квак, Володимир Михайлович; Kvak, Volodymyr; Харитонов, Микола Михайлович; Kharytonov, Mykola; Федорчук, Михайло Іванович; Fedorchuk, Myhailo; Сторожик, Лариса Іванівна; Storozhyk, Larysa; Чернуський, Вадим Вікторович; Chernuskyi, Vadym; Бех, Наталія Степанівна; Bekh, Natalya; Кателевський, Валерій Миколайович; Katalevskyi, Valerii; Гументик, Михайло Ярославович; Humentyk, Myhailo
2022-05-19Ріст енергетичних плантації верби після другого трирічного циклу заготівлі біомасиФучило, Ярослав Дмитрович; Fuchilo, Yaroslav; Сінченко, Віктор Миколайович; Sinchenko, Victor; Зелінська, Людмила Геннадіївна; Zelinska, Lyudmila; Зелінський, Богдан Валерійович; Zelinsky, Bohdan; Вокальчук, Богдан Миколайович; Vokalchuk, Bohdan