Browsing by Author Папченко, Іван Васильович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Аналіз складу деяких ковбасних виробів різних виробників та хінкалей ПП “Єрмолинські” за результатами гістодослідженняПапченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Утеченко, Микола Валентинович; Utechenko, Mykola
2022-10Виникнення та діагностика аскаридіозу у курейАнтіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Гончаренко, Володимир Петрович; Goncharenko, Volodymyr; Папченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan
2022-02Випадок загибелі лева в приватному зоопаркуПапченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Гончаренко, Володимир Петрович; Goncharenko, Volodymyr; Дудка, Володимир Борисович; Dudka, Volodymyr; Мельніков, Василь Володимирович; Melnikov, Vasyl
2020-10Випадок загибелі страусаПапченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Гончаренко, Володимир Петрович; Goncharenko, Volodymyr
2023-05Випадок захворювання і загибелі європейських оленів обумовлене згодовування їм зернофуражу контамінованого грибами роду FusariumПапченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Котенко, Олег Васильович; Kotenko, Oleg; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Андрійчук, Андрій Віталійович; Andrijchuk, Andrij; Джміль, Володимир Іванович; Dzhmil', Volodymyr; Пересунько, Олена Дмитрівна; Peresunko, Olena; Човгун, Аліна Миколаївна; Chovgun, Alina
2022-03Виявлення нематод Тoxocara mystax у леваАнтіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Гончаренко, Володимир Петрович; Goncharenko, Volodymyr; Папченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Селих, Інна Павлівна; Selykh, Inna; Пересунько, Олена Дмитрівна; Peresunko, Olena
2012Внутрішні хвороби тварин. Частина 1Левченко, Володимир Іванович; Levchenko, Volodymyr; Кондрахін, Іван Петрович; Kondrackhin, Ivan; Влізло, Василь Васильович; Vlizlo, Vasyl; Головаха, Володимир Іванович; Holovakha, Volodymyr; Судаков, Микола Олександрович; Sudakov, Mykola; Мельник, Йосип Львович; Melnyk, Joseph; Чумаченко, Володимир Юхимович; Chumachenko, Volodymyr; Богатко, Леонід Мечиславович; Bohatko, Leonid; Лисенко, Віктор Васильович; Lysenko, Victor; Папченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan
2001Внутрішні хвороби тварин. Частина 2Левченко, Володимир Іванович; Levchenko, Volodymyr; Кондрахін, Іван Петрович; Kondrackhin, Ivan; Влізло, Василь Васильович; Vlizlo, Vasyl; Карпуть, Іван Матвійович; Karput, Ivan; Мельник, Йосип Львович; Melnyk, Joseph; Богатко, Леонід Мечиславович; Bohatko, Leonid; Папченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Стадник, Андрій Максимович; Stadnik, Andriy; Сукманський, Олег Іванович; Sukmansky, Oleg; Чумак, Микола Іванович; Chumak, Mykola; Щуревич, Григорій Опанасович; Schurevich, Grygoriy
1998Вплив водорозчинного холекальциферолу на функціональний стан печінки та нирокАпуховська, Лариса Іванівна; Apukhovska, Larisa; Костюк, М.М.; Kostuk, M.; Влізло, Василь Васильович; Vlizlo, Vasyl; Влизло, Василий Васильевич; Головаха, Володимир Іванович; Holovakha, Volodymyr; Головаха, Владимир Иванович; Сахнюк, Володимир Володимирович; Sakhniuk, Volodymyr; Сахнюк, Владимир Владимирович; Папченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Папченко, Иван Васильевич
1995Вплив мікрогепатовіту в токсичних дозах на щурівСахнюк, Володимир Володимирович; Sakhniuk, Volodymyr; Головаха, Володимир Іванович; Holovakha, Volodymyr; Левченко, Володимир Іванович; Levchenko, Volodymyr; Папченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Костюк, Михайло Михайлович; Kostuk, Mykhailo
2022-12Гострий мікотоксикоз у свинейПапченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Гончаренко, Володимир Петрович; Goncharenko, Volodymyr; Козій, Наталія Володимирівна; Koziy, Natalia; Черниш, Ілона Олександрівна; Chernysh, Ilona
2015Гістоструктура яєчників корів у різні дні статевого циклуБабань, Олександр Анатолійович; Baban, Olexandr; Папченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan
2016Гістоструктура яєчників різних розмірів від корів за анафродизіїБабань, Олександр Анатолійович; Baban, Olexandr; Папченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Вельбівець, Микола Васильович; Velbovets, Mykola; Лотоцький, Валерій Володимирович; Lototskyy, Valerii
2022-11До геморагічної хвороби кролівПапченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Селих, Інна Павлівна; Selykh, Inna; Човгун, Аліна Миколаївна; Chovgun, Alina; Пересунько, Олена Дмитрівна; Peresunko, Olena
2021-03До туберкульозу великої рогатої худобиПапченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy
2022Діагностика і диференційна діагностика вірусної геморагічної хвороби та еймеріозу кролівЦаренко, Тарас Михайлович; Tsarenko, Taras; Папченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Мазанний, Олексій Володимирович; Mazannyj, Oleksij; Корнієнко, Леонід Євгенович; Kornienko, Leonid
2023-08Економічна ефективність препаратів за трихурозної інвазії у овецьБілик, Сергій Анатолійович; Bilyk, Serhii; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Гончаренко, Володимир Петрович; Goncharenko, Volodymyr; Папченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Ткаченко, Інна Сергіївна; Tkachenko, Inna; Ткаченко, Сергій Миколайович; Tkachenko, Serhii; Мельник, Тетяна Володимирівна; Melnyk, Tetyana
2020-11Загибель страуса, повʼязана із завалом шлунку піском і гравієм.Папченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Гончаренко, Володимир Петрович; Goncharenko, Volodymyr; Случ, Олексій Віталійович; Sluch, Oleksij
2022-10Зажиттєва та посмертна діагностика аскаридіозу курейПапченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Гончаренко, Володимир Петрович; Goncharenko, Volodymyr; Авраменко, Наталія Володимирівна; Avramenko, Natalia; Шмаюн, Сергій Степанович; Shmaiun, Sergiy
2021-03Лікування кролів за псороптозуАнтіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Гончаренко, Володимир Петрович; Goncharenko, Volodymyr; Папченко, Іван Васильович; Papchenko, Ivan; Ткаченко, Сергій Миколайович; Tkachenko, Sergiy; Ткаченко, Інна Сергіївна; Tkachenko, Inna