Browsing by Author Дудник, Олександр Кирилович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Adaptation to endurance load in youthsKorobeynikov, Georgiy; Коробейніков, Георгій Валерійович; Glazyrin, Ivan; Глазирін, Іван Дмитрович; Potop, Vladimir; Потоп, Володимир; Archipenko, Volodymir; Архипенко, Володимир Олексійович; Glazyrina, Valentina; Глазиріна, Валентина Михайлівна; Dudnyk, Oleksandr; Дудник, Олександр Кирилович; Korobeynikova, Lesia; Коробейнікова, Леся Григорівна; Dakal, Nataliia; Дакал, Наталія Адамівна
2017Assessment of human psychophysiological responses to intense exercise: a survey of Greco-Roman wrestlers and unqualified competitorsDudnyk, Oleksandr; Дудник, Олександр Кирилович; Yarmak, Olena; Ярмак, Олена Миколаївна; Dotsyuk, Lidiia; Доцюк, Лідія Георгіївна; Mykhaylyshyn, Galyna; Михайлишин, Галина Йосипівна; Zoriy, Yaroslav; Зорій, Ярослав Богданович; Moseychuk, Jurii; Мосейчук, Юрій Юрійович
2022Growth Intensity of Trichoderma Viride at Different Doses and Sources of Copper in the MediumМітіогло, Лариса Василівна; Mitiohlo, Larysa; Мерзлов, Сергій Віталійович; Merzlov, Serhii; Мерзлова, Галина Вікторівна; Merzlova, Halyna; Дудник, Олександр Кирилович; Dudnyk, Oleksandr; Розпутній, Олександр Іванович; Rozputnyi, Oleksandr
2014Вегетативна регуляція ритму серця у спортсменів з різним рівнем сенсомоторного реагуванняКоробейніков, Георгій Валерійович; Korobeynikov, Geory; Коробейнікова, Леся Григорівна; Korobeynikova, Lesia; Ричок, Тетяна Миколаївна; Rychok, Tetiana; Міщенко, Вікторія Сергіївна; Mischenko, Viktoriia; Дудник, Олександр Кирилович; Dudnik, Oleksandr
2018Визначення нейродинамічних функцій у спортсменів високої кваліфікації в умовах тренувальних навантаженьКоробейніков, Георгій Валерійович; Коробейников, Георгий Валерьевич; Korobeynikov, Georgii; Коробейнікова, Леся Григорівна; Коробейникова, Леся Григорьевна; Бріскін, Юрій Аркадійович; Брискин, Юрий Аркадьевич; Briskin, Yuriy; Дудник, Олександр Кирилович; Дудник, Александр Кирилович; Dudnik, Oleksandr; Міщенко, Вікторія Сергіївна; Мищенко, Виктория Сергеевна; Mishchenko, Victoria; Хабінець, Тамара Олександрівна; Хабинець, Тамара Александровна; Habinets, Tamara; Korobeynikova, Lesia
2013Вікові особливості стресостійкості елітних спортсменівКоробейніков, Георгій; Коробейнікова, Леся Григорівна; Дакал, Наталія; Дудник, Олександр Кирилович; Korobeynikov, Georgii; Korobeynikova, Lesia; Dakal, Nataliya; Dudnik, Oleksandr
2014-09-04Вікові особливості стресостійкості у єдиноборців високої кваліфікаціїКоробейніков, Георгій; Коробейнікова, Леся; Дудник, Олександр Кирилович; Аксютін, Віктор; Korobeinikov, Georgii; Korobeinikova, Lesia; Dudnik, Oleksandr; Aksutin, Victor
2008Діагностика психофізіологічних станів спортсменівКоробейніков, Георгій Валерійович; Korobeynikov, Georgii; Дудник, Олександр Кирилович; Dudnik, Oleksandr; Коняєва, Людмила Дмитрівна; Koniaieva, Liudmyla; Россоха, Галина Володимирівна; Rossokha, Halyna; Медвидчук, Катерина Василівна; Medvydchuk, Kateryna; Мазманян, Карене; Mazmanian, Karene; Дрожжин, Валерій Юрійович; Drozhzhyn, Valerii; Радченко, Юрій Андрійович; Radchenko, Yurii
2008Кількісна оцінка інформації для визначення психофізіологічних станів людини в залежності від рівня адаптованості до напруженої м’язової діяльностіКоробейніков, Георгій Валерійович; Korobeynikov, Geory; Дудник, Олександр Кирилович; Dudnik, Oleksandr; Коробейников, Георгий Валерьевич; Дудник, Александр Кириллович
2013Методи досліджень у фізичному вихованніЧижик, Віктор Васильович; Chizhik, Victor; Дудник, Олександр Кирилович; Dudnik, Alexander
1993Методика оперативного контролю змагальної діяльності баскетболістівЛакіза, Олексій Миколайович; Lakiza, Oleksii; Дудник, Олександр Кирилович; Dudnyk, Oleksandr; Максимченко, Володимир Іванович; Maksymchenko, Volodymyr; Кондра, Володимир Миколайович; Kondra, Volodymyr
2016Особливості прояву нейродинамічних функцій у спортсменів високої кваліфікації із різним рівнем стресостійкостіКоробейніков, Георгій Валерійович; Korobeynikov, Geory; Коробейнікова, Леся Григорівна; Korobeynikova, Lesia; Пастухова, Вікторія Анатоліївна; Pastukhova, Viktoriia; Ричок, Тетяна Миколаївна; Rychok, Tetiana; Дудник, Олександр Кирилович; Dudnik, Oleksandr
2018Оцінка психофізіологічного стану у борців високої кваліфікації в умовах тренувальних навантажень за нейродинамічними характеристикамиКоробейніков, Георгій Валерійович; Korobeinikov, Heorhii; Коробейнікова, Леся Григорівна; Korobeinikova, Lesia; Міщенко, Віктор Сергійович; Mishchenko, Viktor; Харковлюк - Балакіна, Наталя Валеріївна; Kharkovliuk - Balakina, Natalia; Іващенко, Олександр Олексійович; Ivashchenko, Oleksandr; Дудник, Олександр Кирилович; Dudnyk, Oleksandr
2017-08-29Прояв нейродинамічного реагування у кваліфікованих спортсменів з різним рівнем стресостійкостіКоробейніков, Георгій; Коробейнікова, Леся Григорівна; Дудник, Олександр Кирилович; Іващенко, Олена; Міщенко, Вікторія; Воронцов, Андрій; Korobeynikov, Georgii; Korobeynikova, Lesia; Dudnik, Oleksandr; Ivaschenko, Olena; Mischenko, Victoria; Vorontsov, Andrii
2019Психофизиологическое состояние и мотивация у борцов высокой квалификацииКоробейников, Георгий Валерьевич; Korobeynikov, Georgy; Коробейникова, Леся Григорьевна; Korobeynikova, Lesya; Борисова, Ольга Владимировна; Borisova, Olga; Дудник, Олександр Кирилович; Dudnik, Alexander; Воронцов, Алексей Васильевич; Vorontsov, Alexey; Коробейніков, Георгій Валерійович; Коробейнікова, Леся Григорівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Дудник, Олександр Кирилович; Воронцов, Олексій Васильович
2017Психофізіологічний стан підлітків з різним рівнем рухової активності в динаміці навчального рокуТаровик, Наталія Олексіївна; Tarovyk, Nataliia; Коробейніков, Георгій Валерійович; Korobeynikov, Geory; Дудник, Олександр Кирилович; Dudnik, Oleksandr; Вржесневська, Галина Іванівна; Vrzhesnevska, Halyna
2015Психофізіологічні особливості нейродинамічних функцій у дзюдоїстів високої кваліфікаціїКоробейніков, Георгій Валерійович; Korobeinikov, Heorhii; Ричок, Тетяна Миколаївна; Rychok, Tetiana; Дудник, Олександр Кирилович; Dudnik, Oleksandr; Іващенко, Олена Олександрівна; Ivashchenko, Olena
2009Спосіб визначення психофізіологічного стану людини за допомогою ентропіїКоробейніков, Георгій Валерійович; Korobeynikov, Geory; Дудник, Олександр Кирилович; Dudnik, Oleksandr; Коробейникова, Леся ГеоргІївна; Korobeynikova, Lesia
2016Стан когнітивних функцій у дзюдоїсток із різними стилями ведення поєдинкуКоробейніков, Георгій Валерійович; Korobeynikov, Geory; Коробейнікова, Леся Григорівна; Korobeynikova, Lesia; Дудник, Олександр Кирилович; Dudnik, Oleksandr; Дакал, Наталія Адамівна; Dakal, Nataliia; Іващенко, Олена Олександрівна; Ivashchenko, Olena
2010Функціональна організація психофізіологічних станів організму людини в умовах напруженої м’язової діяльностіДудник, Олександр Кирилович; Dudnik, Alexander