Browsing by Author Гринчук, Віталій Юрійович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Trends of Forming Agri-Food Chains of Value Added in UkraineVarchenko, Olga; Варченко, Ольга Миронівна; Hrynchuk, Vitaliy; Гринчук, Віталій Юрійович
2019Економічні аспекти розвитку тваринництва в особистих селянських господарствахВарченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Демчак, Іван Микитович; Demchak, Ivan; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Артімонова, Ірина ВІкторівна; Artimonova, Iryna; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytyuk, Dmytro; Кальченко, Сергій Володимирович; Kalchenko, Sergij; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yuliia; Гринчук, Віталій Юрійович; Grynchuk, Vitalij; Рудич, Оксана Олександрівна; Rudych, Oksana; Драган, Оксана Олександрівна; Drahan, Oksana; Ткаченко, Катерина Віталіївна; Tkachenko, Kateryna; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomoviy, Serhii; Хомовий, Михайло Миколайович; Khomoviy, Mykhailo; Хахула, Лариса Петрівна; Khakhula, Larysa; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Завалевська, Валентина Олександрівна; Zavalevska, Valentyna; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat
2020Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»Гринчук, Віталій Юрійович; Grynchuk, Vitaliy; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yuliia; Грищенко, Леонід Володимирович; Gryshhenko, Leonid; Губанова, Тамара Олексіївна; Gubanova, Tamara; Гудзь, Тетяна Іванівна; Gudz, Tetyana; Дрозд, Олексій Юрійович; Drozd, Oleksij; Журавель, Валерій Олександрович; Zhuravel, Valerij; Журавель, Ярослав Володимирович; Zhuravel, Yaroslav; Журавльов, Дмитро Володимирович; Zhuravlov, Dmytro; Іншин, Микола Іванович; Inshyn, Mykola; Казанчук, Ірина Дмитрівна; Kazanchuk, Iryna; Касмінін, Олександр Володимирович; Лазарєв, Віктор Вікторович; Lazaryev, Viktor; Оніщенко, Наталія Миколаївна; Onishhenko, Nataliya; Одинцова, Ірина Миколаївна; Odynczova, Iryna; Пєтков, Сергій Валерійович; Pyetkov, Sergij; Пікуль, Володимир Павлович; Теремецький, Владислав Іванович; Чижмарь, Катерина Іванівна; Chyzhmar, Kateryna; Чижмарь, Юрій Васильович; Chyzhmar, Yurij
2011Податкове планування як складова податкового менеджментуГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Гринчук, Віталій Юрійович; Hrynchuk, Vitaliy
2011Податковий менеджмент в системі управління підприємствомГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Гринчук, Віталій Юрійович; Hrynchuk, Vitaliy
2020Сільський сектор Київської області в умовах суспільних трансформаційДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Крисанов, Дмитро Федосович; Krysanov, Dmytro; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Гринчук, Віталій Юрійович; Grynchuk, Vitalij; Утеченко, Дар'я Миколаївна; Utechenco, Daria; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Герасименко, Ірина Олександрівна; Gerasimenko, Iryna; Драган, Оксана Олександрівна; Drahan, Oksana; Ткаченко, Катерина Віталіївна; Tkachenko, Kateryna
2019Управління дебіторською заборгованістю у сільськогосподарських підприємствах: фінансово-обліковий аспектДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Гончарук, Інна Вікторівна; Honcharuk, Inna; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Рудич, Оксана Олександрівна; Rudych, Oksana; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Герасименко, Ірина Олександрівна; Herasymenko, Iryna; Гутко, Людмила Миколаївна; Gytko, Ljydmila; Драган, Оксана Олександрівна; Drahan, Oksana; Холоденко, Надія Іванівна; Khololenko, Nadiya; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Ткаченко, Катерина Віталіївна; Tkachenko, Kateryna; Гринчук, Віталій Юрійович; Grynchuk, Vitaliy; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomoviy, Serhii; Хомяк, Наталія Василівна; Khomyak, Natalia; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya; Шепель, Тетяна Павлівна; Shepel, Tetyana; Качан, Дмитро Анатолійович; Kachan, Dmytro