Browsing by Author Вдовиченко, Жанна Вікторівна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-03Determination of cherry fruit resistance to crackingShubenko, Lidiia; Шубенко, Лідія Анатоліївна; Vdovychenko, Zhanna; Вдовиченко, Жанна Вікторівна
2023-03Determination of Frost Resistance of Sweet Cherry Varieties Using Laboratory FreezingShubenko, Lidiia; Шубенко, Лідія Анатоліївна; Kubrak, Svitlana; Кубрак, Світлана Миколаївна; Filipova, Larysa; Філіпова, Лариса Миколаївна; Manzii, Olena; Манзій, Олена Павлівна; Zabolotna, Alona; Заболотня, Альона Вадимівна; Leus, Vitaliy; Леус, Віталій Володимирович; Vdovychenko, Zhanna; Вдовиченко, Жанна Вікторівна
2021-07Evaluation of cold resistance and early ripening traits in sterile forms of tomatoesShoh, Svetlana; Шох, Світлана Сергіївна; Shubenko, Lidiia; Шубенко, Лідія Анатоліївна; Vdovychenko, Zhanna; Вдовиченко, Жанна Вікторівна
2003Influence of gametocidal chromosome 4Sl on the segregation ratio in genetic analysis of the common wheat linesVdovychenko, Zhanna; Antonyuk, Maksym; Ternovskaya, Tamara; Вдовиченко, Жанна Вікторівна; Антонюк, Максим Зіновієвич; Терновська, Тамара Костянтинівна
2003Minimization of alien chromatin volume in the introgressive common wheat linesAntonyuk, Maksym; Ternovskaya, Tamara; Vdovychenko, Zhanna; Антонюк, Максим Зіновієвич; Терновська, Тамара Костянтинівна; Вдовиченко, Жанна Вікторівна
2012Аланін як індуктор соматичної сегрегації у клітинах апікальної меристеми корінців Allium cepa L.Савінський, Сергій Костянтинович; Вдовиченко, Жанна Вікторівна; Ситник, Катерина Сергіївна; Зіміна, Ольга Володимирівна; Спиридонов, Владислав Геннадійович; Парій, Мирослав Федорович; Savinski, Sergii; Vdovychenko, Zhanna; Sytnyk, Kateryna; Zimina, Olga; Spyrydonov, Vladyslav; Parii, Myroslav
2003Воздействие гаметоцидной хромосомы 4Sl на соотношение фенотипического расщепления при генетическом анализе линий мягкой пшеницыВдовиченко, Жанна Викторовна; Антонюк, Максим Зиновьевич; Терновская, Тамара Константинована; Вдовиченко, Жанна Вікторівна; Антонюк, Максим Зиновієвич; Терновська, Тамара Костянтинівна; Vdovychenko, Zhanna; Antonyuk, Maksym; Ternovskaya, Tamara
2007Генетичний аналіз інтрогресивних ліній м'якої пшениці за остистістю колосаТерновська, Тамара Костянтинівна; Антонюк, Максим Зіновієвич; Вдовиченко, Жанна Вікторівна; Ternovska, Tamara; Antonyuk, Maksym; Vdovychenko, Zhanna
2003Зависимость результатов генетического анализа самоопыляющихся видов злаков от природы картирующей популяцииТерновская, Тамара Константиновна; Вдовиченко, Жанна Викторовна; Ternovskaya, Tamara; Vdovychenko, Zhanna; Терновська, Тамара Костянтинівна; Вдовиченко, Жанна Вікторівна
2011Застосування методу полiморфiзму довжини амплiфiкованих фрагментiв для аналiзу видiв i гiбридiв роду гiркокаштан (Aesculus L.) з рiзною стiйкiстю до каштанової мiнуючої молi (Cameraria ohridella Deschka et Dimic)Спиридонов, Владислав Геннадійович; Парій, Мирослав Федорович; Вдовиченко, Жанна Вікторівна; Демчук, Тетяна Леонідівна; Григорюк, Іван Панасович; Spyrydonov, Vladyslav; Parii, Myroslav; Vdovychenko, Zhanna; Demchuk, Tetiana; Grygoryuk, Ivan
1999Зерновая кислая фосфатаза как генетический маркер хромосом четвертой гомеологической группы у эгилопсов и пшеницыЗлацкая, Анастасия Викторовна; Антонюк, Максим Зиновьевич; Вдовиченко, Жанна Викторовна; Терновская, Тамара Константиновна; Zlats' ka, Anastasia; Antonyuk, Maksym; Vdovichenko, Zhanna; Ternovskaya, Tamara; Злацька, Анастасія Вікторівна; Антонюк, Максим Зіновійович; Вдовиченко, Жанна Вікторівна; Терновська, Тамара Костянтинівна
2016Метод визначення сортової чистоти (типовості), гібридності, стерильності партій насіння на основі встановлення кількісного співвідношення алелів ДНК-маркерівВдовиченко, Жанна Вікторівна; Спиридонов, Владіслав Геннадійович; Хомутовська, Станіслава В'ячеславівна; Парій, Мирослав Федорович; Vdovychenko, Zhanna; Spyrydonov, Vladyslav; Khomutovska, Stanislava; Parii, Myroslav
2014Молекулярно-генетичний поліморфізм сортів ячменю (Hordeum vulgare L.), виявлений методом AFLPВдовиченко, Жанна Вікторівна; Ситник, Катерина Сергіївна; Ступак, Ірина Юріївна; Спиридонов, Владислав Геннадійович; Мельничук, Сергій Дмитрович; Мельничук, Максим Дмитрович; Парій, Мирослав Федорович; Vdovychenko, Zhanna; Sytnyk, Kateryna; Stupak, Iryna; Spyrydonov, Vladyslav; Melnychuk, Sergii; Melnychuk, Maksym; Parii, Myroslav
2020Основи біотехнології рослин: методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу для здобувачів вищої освіти денної форми навчанняКуманська, Юлія Олександрівна; Kumanska, Yuliia; Лозінський, Микола Владиславович; Lozinskyi, Mykola; Сабадин, Валентина Яківна; Sabadyn, Valentyna; Вдовиченко, Жанна Вікторівна; Vdovychenko, Zhanna; Устинова, Галина Леонідівна; Ustynova, Halyna