Browsing by Author Panasiuk, Viktoriia

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2023-03-03Аграрна економічна політикаСокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Бількевич, Віта Володимирівна; Bilkevych, Vita; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Димань, Тетяна Миколаївна; Dyman, Tatyana; Вихор, Микола Васильович; Vykhor, Mykola; Заболотній, Сергій Сергійович; Zabolotnii, Serhii; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Краус, Наталія Миколаївна; Kraus, Nataliia; Краус, Катерина Миколаївна; Kraus, Kateryna; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym; Панасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr; Шахно, Альона Юріївна; Shakhno, Alona; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro
2023-05Впровадження європейського досвіду пенсійного забезпеченняПанасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia; Баліцька, Наталія Ігорівна; Balitska, Nataliia
2021Глобалізація та політика національної безпекиСокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Арбузова, Тетяна Василівна; Arbuzova, Tetyana; Бендерець, Наталія Миколаївна; Benderecz`, Nataliia; Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Білик, Ольга Володимирівна; Bilyk, Olga; Бількевич, Віта Володимирівна; Bilkevych, Vita; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Джміль, Володимир Іванович; Dzhmil, Volodymyr; Димань, Тетяна Миколаївна; Dyman, Tatyana; Загурська, Світлана Миколаївна; Zagurska, Svitlana; Задорожна, Руслана Павлівна; Zadorozhna, Ruslana; Іванова, Любов Степанівна; Ivanova, Lubov; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym; Осипенко, Богдан Романович; Osy`penko, Bogdan; Панасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Поліщук, Світлана Петрівна; Polishchuk, Svitlana; Трофимчук, Михайло Іванович; Trofymchuk, Mykhailo; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena
2020Державно-приватне партнерство як інструмент публічної політики в умовах децентралізації влади в УкраїніСокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Панасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia; Поліщук, Світлана Петрівна; Polishchuk, Svitlana; Осипенко, Богдан; Osypenko, Bohdan
2022-10-20Державно-підприємницьке партнерство як механізм реалізації регіональної політикиПанасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia
2020Досвід інституційного забезпечення місцевого економічного розвиткуПанасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia
2023-11Кластеризація аграрного сектору економіки за участі органів місцевого самоврядуванняПанасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia
2021Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення, захисту та оцінювання кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня ступеня «магістр» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» .Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Арбузова, Тетяна Василівна; Arbuzova, Tetyana; Іванова, Любов Степанівна; Ivanova, Lubov; Білик, Ольга Володимирівна; Bilyk, Olga; Панасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia; Роліщук, Світлана Петрівна; Polishchuk, Svitlana
2021-08-10Міждисциплінарний підхід до сутності публічного управлінняПанасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia; Духан, Ольга Іванівна; Dukhan, Olha; Тараненко, Анна Миколаївна; Taranenko, Anna
2023-05Особливості кластерної форми організації аграрного виробництваПанасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia
2020Особливості організації освітнього процесу в закладі вищої освітиПанасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia
2022-05-19Особливості соціальної політики України у сфері зайнятості в умовах війниПанасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia; Лобунець, Анастасія Романівна; Lobunets, Anastasiia
2020-08Публічно-приватне партнерство у сфері туризму як чинник соціально-економічного розвитку сільських територійПанасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia; Арбузова, Тетяна Василівна; Arbuzova, Tetyana
2023-03-03Розвиток аграрного сектору економіки в умовах четвертої технологічної революціїБатажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Бількевич, Віта Володимирівна; Bilkevych, Vita; Вихор, Микола Васильович; Vykhor, Mykola; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Димань, Тетяна Миколаївна; Dyman, Tetyana; Заболотній, Сергій Сергійович; Zabolotnii, Serhii; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Краус, Наталія Миколаївна; Kraus, Nataliia; Краус, Катерина Миколаївна; Kraus, Kateryna; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym; Панасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr; Шахно, Альона Юріївна; Shakhno, Alyona; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro
2022-12-07Соціальна стійкість у досягненні цілей сталого розвиткуПанасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia; Баліцька, Наталія Ігорівна; Balitska, Nataliia
2021-06Формування публічного характеру державної аграрної політикиАрбузова, Тетяна Василівна; Arbuzova, Tetyana; Панасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia
2020-10-30Формування та реалізація антикорупційної політики у сфері публічної службиАрбузова, Тетяна Василівна; Arbuzova, Tetyana; Панасюк, Вікторія Іллівна; Panasiuk, Viktoriia