Browsing by Author Свиноус, Надія Іванівна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 23 of 25 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Strategic Priorities for the Use of Biomass in the Energy Supply System of UkraineVarchenko, Olga; Варченко, Ольга Миронівна; Drahan, Oksana; Драган, Оксана Олександрівна; Halchynska, Yuliia; Гальчинська, Юлія Миколаївна; Tkachenko, Kateryna; Ткаченко, Катерина Віталіївна; Byba, Valentyna; Биба, Валентина Анатоліївна; Svynous, Nadiia; Свиноус, Надія Іванівна
2021Екологічний облік і аудит. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 071 «Облік і оподаткуванняСвиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomoviy, Serhii; Хомяк, Наталія Василівна; Khomiak, Nataliya; Заболотній, В'ячеслав Сергійович; Zabolotnii, Vyacheslav; Свиноус, Надія Іванівна; Svynous, Nadiia
2021Міжнародне оподаткування. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomoviy, Serhii; Хомяк, Наталія Василівна; Khomiak, Nataliia; Заболотний, В'ячеслав Сергійович; Zabolotnii, Vyacheslav; Свиноус, Надія Іванівна; Svynous, Nadiia
2021Обліково-аналітичне забезпечення управління затратами в птахівництвіШуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Мельник, Сергій Іванович; Melnyk, Sergey; Свиноус, Іван Вікторович; Svinous, Ivan; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomovy, Serhiy; Гаврик, Олеся Юріївна; Gavryk, Olesya; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grinchuk, Yulia; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentina; Хахула, Богдан Валерійович; Khahula, Bohdan; Утеченко, Дарья Миколаївнa; Utechenko, Darya; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Слободенюк, Оксана Іванівна; Slobodenyuk, Oksana; Пасічник, Наталія Миколаївна; Pasichnyk, Nataliya; Трофімова, Ганна Василівна; Trofimova, Anna; Семисал, Анна Вікторівна; Semisal, Anna; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytyuk, Dmytro; Свиноус, Надія Іванівна; Svinous, Nadia; Іщенко, Анастасія Володимирівна; Ishchenko, Anastasia; Мельник, Людмила Юріївна; Melnyk, Lyudmila; Гнатишин, Любов Богданівна; Hnatyshyn, Lyubov; Левандівський, Омельян Тарасович; Levandivskyi, Omelyan; Баланюк, Іван Федорович; Balanyuk, Ivan; Іббатулін, Марат Ільдусович; Ibbatulin, Marat; Остапенко, Сергій Олександрович; Ostapenko, Serhii; Нікітченко, Сергій Олександрович; Nikitchenko, Serhii
2022-10Організаційні підходи до формування системи внутрішнього аудиту суб'єктів підприємницької діяльностіГаврик, Олеся Юріївна; Gavryk, Olesia; Свиноус, Іван Вікторович; Svinous, Ivan; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Natalia; Слободенюк, Оксана Іванівна; Slobodeniuk, Oksana; Свиноус, Надія Іванівна; Svinous, Nadia
2021Організація бухгалтерського обліку. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни Організація бухгалтерського обліку здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomoviy, Serhii; Хомяк, Наталія Василівна; Khomiak, Nataliya; Заболотний, В'ячеслав Сергійович; Zabolotnii, Vyacheslav; Свиноус, Надія Іванівна; Svynous, Nadiia
2021Організація бухгалтерського обліку. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomoviy, Serhii; Хомяк, Наталія Василівна; Khomiak, Nataliia; Заболотний, В'ячеслав Сергійович; Zabolotnii, Vyacheslav; Свиноус, Надія Іванівна; Svynous, Nadiia
2022Організація ведення екологічного обліку в умовах переходу до міжнародних стандартів фінансової звітностіГаврик, Олеся Юріївна; Gavryk, Olesia; Свиноус, Іван Вікторович; Svinous, Ivan; Слободенюк, Оксана Іванівна; Slobodeniuk, Oksana; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Natalia; Свиноус, Надія Іванівна; Svinous, Nadia
2021Податковий менеджмент. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomoviy, Serhii; Хомяк, Наталія Василівна; Khomiak, Nataliia; Заболотний, В'ячеслав Сергійович; Zabolotnii, Vyacheslav; Свиноус, Надія Іванівна; Svynous, Nadiia
2022-08Проблеми оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств з використанням міжнародних стандартів фінансової звітностіГаврик, Олеся Юріївна; Gavryk, Olesia; Свиноус, Іван Вікторович; Svinous, Ivan; Свиноус, Надія Іванівна; Svinous, Nadia; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Natalia; Рудич, Оксана Олександрівна; Rudych, Oksana
2022Розвиток кооперативних зв'язків в свинарстві, як основи інноваційного розвитку галузі та продовольчого забезпечення країниІбатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Хахула, Богдан Валерійович; Khakhula, Bohdan; Свиноус, Надія Іванівна; Svynous, Nadiia
2023Роль особистих селянських господарств в продовольчому забезпеченні населення: соціоекономічний зрізСлободенюк, Оксана Іванівна; Slobodeniuk, Oksana; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Nataliia; Хахула, Лариса Петрівна; Khakhula, Larysa; Свиноус, Надія Іванівна; Svynous, Nadiia; Ніконенко, Оксана Анатоліївна; Nykonenko, Oksana
2022Стратегічне планування як основа управління розвитком молочного скотарства в контексті продовольчого забезпечення країниБиба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentina; Утеченко, Дар’я Миколаївна; Utechenko, Darya; Шупик, Сергій Миколайович; Shupyk, Serhiy; Свиноус, Надія Іванівна; Svinous, Nadiya
2022Удосконалення організаційних засад адресної продовольчої підтримки населенняСлободенюк, Оксана Іванівна; Slobodeniuk, Oksana; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Natalia; Рудич, Оксана Олександрівна; Rudych, Oksana; Свиноус, Надія Іванівна; Svynous, Nadia; Хахула, Лариса Петрівна; Khakhula, Larysa
2022Формування вертикально-інтегрованих структур в свинарстві, в контексті інноваційного розвитку галузі та продовольчого забезпечення країниІбатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Хахула, Богдан Валерійович; Khakhula, Bohdan; Свиноус, Надія Іванівна; Svynous, Nadiia
2023Формування системи консультаційного забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємствХахула, Валерій Семенович; Khakhula, Valerii; Хахула, Богдан Валерійович; Khakhula, Bohdan; Свиноус, Надія Іванівна; Svynous, Nadiia
2022Формування стратегічних пріоритетів розвитку свинарства у сільськогосподарських підприємствах, як основи інноваційного розвитку галузі та продовольчого забезпечення країниІбатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Хахула, Богдан Валерійович; Khakhula, Bohdan; Свиноус, Надія Іванівна; Svynous, Nadiia
2022Інвентаризація, як метод обліку та аудиту діяльності суб'єктів підприємницької діяльностіГаврик, Олеся Юріївна; Gavryk, Olesia; Свиноус, Іван Вікторович; Svinous, Ivan; Слободенюк, Оксана Іванівна; Slobodeniuk, Oksana; Свиноус, Надія Іванівна; Svinous, Nadia
2023Інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання у сфері агробізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспектиГаврик, Олеся Юріївна; Gavryk, Olesia; Желавський, Олег Борисович; Zhelavskyi, Oleg; Свиноус, Іван Вікторович; Svinous, Ivan; Нянько, Віталій Миколайович; Nyanko, Vitaly; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Julia; Цвігун, Інна Анатоліївна; Tzvigun, Inna; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Нянько, Юлія Леонідівна; Nyanko, Yulia; Федоришина, Лариса Миколаївна; Fedorishyna, Larisa; Нагорнюк, Оксана Миколаївна; Nagorniuk, Oksana; Мельничук, Іван Іванович; Melnychuk, Ivan; Герасименко, Ірина Олександрівна; Gerasimenko, Iryna; Кладницька, Тетяна Анатоліївна; Kladnytska, Tetyana; Декалюк, Олександр Володимирович; Dekalyuk, Oleksandr; Слободенюк, Оксана Іванівна; Slobodeniuk, Oksana; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Nataliya; Свиноус, Надія Іванівна; Svinous, Nadiya; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yury
2023Інституційне забезпечення інноваційної модернізації технічної бази аграрного сектору УкраїниСвиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Хахула, Богдан Валерійович; Khakhula, Bohdan; Свиноус, Надія Іванівна; Svynous, Nadiia