Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6975
Title: Фітомеліоративні заходи для захисту Сallistephus chinensis (L.) Neеs від фузаріозного в'янення в урбанізовану екосистему
Other Titles: Phytomeliorative measures to protect callistephus chinensis (L.) Nees fusariose wilding in urbanized ecosystem
Фитомелиоративные меры для защиты Сallistephus chinensis (L.) Neеs от фузариозного увядания в урбанизированных екосистема
Authors: Марченко, Алла Борисівна
Marchenko, Alla
Роговський, Сергій Володимирович
Rogovsky, Sergei
Олешко, Олена Геннадіївна
Oleshko, Helena
Крупа, Наталія Миколаївна
Krupa, Natalia
Масальський, Владислав Петрович
Masalsky, Vladislav
Жихарева, Катерина В'ячеславівна
Zhykhareva, Kateryna
Струтинська, Юлія Вікторівна
Strutinska, Yuliya
Keywords: Callistephus chinensis (L.);обробіток насіння;seed treatment;фузаріоз;fusarium wilt;коренева гниль;root rot
Issue Date: 2021
Publisher: Дендропарк «Олександрія»
Citation: Фітомеліоративні заходи для захисту Сallistephus chinensis (L.) Neеs від фузаріозного в'янення в урбанізовану екосистему / А.Б. Марченко, С.В. Роговський, О.Г. Олешко та ін. // Збереження рослин у зв’язку зі змінами клімату та біологічними інвазіями: матеріали міжнародної наукової конференції (31 березня 2021 р.) – Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2021 – С. 287-291.
Abstract: Проведений скринінг біофунгіцидів за обробітку насіння Callistephus chinensis (L.) Neеs дозволив встановити, що Триходермін Trichoderma viride (2·109 КУО/см3) з нормою використання 1,5 л/т та Планриз Рseudomonas fluorescens АР-33 (50·109 КУО/см3) – 1,0 л/т мають високу ефективність щодо Fusarium oxysporum Schlecht у фазу сходів – 67,5 та 52 %, у фазу формування пагонової системи – 62,9 та 52,5 %, у фазу бутонізації – 60,6 та 53,5 %. Створення високоефективних та екологічно безпечних технологій догляду, які здатні на належному рівні підтримувати стійкість культурфітоценозів в умовах урбоекосистем, є актуальним і спрямовано на посилення біологічного захисту рослин від шкідливих організмів [2]. Використання екологічних і безпечних препаратів для захисту від патогенної мікобіоти та підвищення життєздатності рослин урбоекосистем є одним із головних заходів по догляду за зеленими насадженнями [11]. З метою підвищення вітальності рослин урбоекосистем та для зменшення пестицидного навантаження на жителів міст застосування екологічно безпечних препаратів є першочерговим [13].
Description: Screening of biofungicides for seed treatment of Callistephus chinensis (L.) Nees showed that Trichodermin Trichoderma viride (2 • 109 CFU/cm3) with a rate of 1.5 l/t and Planris Pseudomonas fluorescens AP-33/50 • 109 CFU/cm3) – 1.0 l/t have a high efficiency against the pathogen in the germination phase – 67,5 and 52 %, in the phase of formation of the shoot system – 62,9 and 52,5 %, in the budding phase – 60,6 and 53,5 %, as well as when used on early varieties – 64,4 and 53,1 %, medium – 61,9 and 52,8 %, late – 63,7 and 52,9 %, respectively.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6975
metadata.dc.identifier.udc: 632.9
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fitomelioratyvni_zaxody.pdf335,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.