Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6422
Назва: Вплив вітаміну С на показники імунореактивності та антиоксидантної системи телят, вакцинованих проти сальмонельозу
Інші назви: Влияние витамина С на показатели иммунореактивности и антиоксидантной системы телят, вакцинированных против сальмонеллеза
Effect of vitamin c on indices system and antioxidant immunoreactivity calves vaccinated against salmonella
Автори: Федорченко, Андрій Миколайович
Fedorchenko, Andrey
Ключові слова: вітамін С;малоновий діальдегід (МДА;імунітет;телята;вакцинація;сальмонельоз;резистентність;Т- і В-лімфоцити;бактерицидна (БАСК) та лізоцимна (ЛАСК) активність сироватки крові;глутатіонпероксидаза (ГПО);витамин С;малоновый диальдегид (МДА);иммунитет;вакцинация;сальмонеллез;резистентность;Т- и В-лимфоциты;бактерицидная (БАСК) и лизоцимная (ЛАСК) активность сыворотки крови;глутатионпероксидаза (ГПО);vitamin C;immunity;calves;vaccination;salmonellosis;resistance;T- and B-lymphocytes;BABS;LABS;glutathione peroxidase (GPO);malondialdehyde (MDA)
Дата публікації: 2013
Видавництво: БНАУ
Бібліографічний опис: Федорченко А.М. Вплив вітаміну С на показники імунореактивності та антиоксидантної системи телят, вакцинованих проти сальмонельозу / А.М. Федорченко // Наук.вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2013. - №11(101). - С. 156-162.
Короткий огляд (реферат): У статті відзначено, що cаме від розвитку та функціонування імунної системи залежить резистентність організму, яка досить часто через вплив несприятливих факторів зовнішнього середовища знижується. Спостерігається розвиток імунодефіцитних станів, у результаті яких порушується здатність організму синтезувати необхідну кількість антитіл для забезпечення захисту від збудників інфекційних хвороб. Згодовування аскорбінової кислоти новонародженим телятам у ранній постнатальний період сприяло підвищенню в плазмі крові вмісту вітаміну С та зростанню концентрації глутатіонпероксидази і зниженню малонового діальдегіду, що засвідчило позитивний вплив вітаміну С на рівень антиоксидантної системи. Зниження рівня вітаміну С та глутатіонпероксидази у плазмі крові телят за вакцинації та ревакцинації вказує на підвищену потребу їх організму у цьому вітаміні під час імунізації. Застосування аскорбінової кислоти (як імуномодулятора) телятам, під час імунізації їх вакциною проти сальмонельозу, спричинило підвищення кількості імунокомпетентних клітин, бактерицидної та лізоцимної активності сироватки крові. В статье показано, что именно от развития и функционирования иммунной системы зависит резистентность организма, которая достаточно часто из-за влияния неблагоприятных факторов внешней среды снижается. Наблюдается развитие иммунодефицитных состояний, в результате которых нарушается способность организма синтезировать необходимое количество антител для обеспечения защиты от возбудителей инфекционных болезней. Скармливание аскорбиновой кислоты новорожденным телятам в ранний постнатальный период способствовало повышению в плазме крови содержания витамина С и росту концентрации глутатионпероксидазы и снижению уровня малонового диальдегида, что засвидетельствовало позитивное влияние витамина С на уровень антиоксидантной системы. Снижение уровня витамина С и глутатионпероксидазы в плазме крови телят при вакцинации и ревакцинации указывает на повышенную потребность молодого организма в этом витамине при иммунизации. Применение аскорбиновой кислоты (в качестве иммуномодулятора) телятам, при иммунизации их вакциной против сальмонеллеза, повлекло повышение количества иммунокомпетентных клеток, бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови.
Опис: It is on the development and functioning of the immune system depends on resistance, which is often due to the effects of adverse environmental factors reduced. There is the development of immunodeficiency, as a result of disrupted the ability of the body to produce the required amount of antibodies for protection against infectious diseases. Feeding newborn calves ascorbic acid in the early adaptation period led to the growth rate at low glutathione levels of malondialdehyde, which showed positive enhancement of the level of antioxidant system. The decline in vitamin C and glutathione in plasma of calves at vaccination and revaccination was necessary in a young body needs this vitamin for immunization. The use of ascorbic acid as an immunomodulator calf-there with their immunization vaccine against salmonellosis caused increase of immune cells in their body
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6422
УДК: 619:615.356/.371:577.164.2:636.2-053.2
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
vplyv_vitaminu_s_na_pokaznyky.pdf435,87 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.