Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5576
Title: Comfort and cow behavior during periods of intense precipitation
Other Titles: Комфорт і поведінка корів у періоди інтенсивних опадів
Authors: Borshch, Oleksandr
Борщ, Олександр Олександрович
Ruban, Sergey
Рубан, Сергій Юрійович
Gutiy, Bogdan
Гутий, Богдан Володимирович
Borshch, Oleksandr
Борщ, Олександр Васильович
Sobolev, Alexander
Соболєв, Олександр Іванович
Kosior, Lesia
Косіор, Леся Тарасівна
Fedorchenko, Maksym
Федорченко, Максим Миколайович
Kiriі, Anatoliy
Кірій, Анатолій Анатолійович
Pitorak, Yaroslav
Піторак, Ярослав Іванович
Solomakha, Iryna
Соломаха, Ірина Юріївна
Hordiichuk, Natalia
Гордійчук, Наталія Миколаївна
Kamratska, Olesya
Камрацька, Олеся Іванівна
Denkovіch, Bohdan
Денькович, Богдан Степанович
Keywords: cows;comfort;behavior;open feedlots;atmospheric precipitation;корови;комфорт;поведінка;відкриті кормокомплекси;атмосферні опади
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького
Citation: Comfort and cow behavior during periods of intense precipitation / O.O. Borshch, S.Yu. Ruban, B.V. Gutyj et al. // Ukrainian Journal of Ecology .– 2020 .– Vol.10, № 6 .– Р. 98–102. doi: 10.15421/2020_265
Abstract: The purpose of this work was to study the influence of prolonged precipitation as rain on the behavior and comfortable resting place of cows by housing on open feedlots with and without shelters. It was found that the duration of lying down was longer by 47 minutes for the variant of housing on open feedlots with shelters and eating feed by 8 minutes in compared to open feedlots without shelters. Concerning to the indicators of standing and motion behaviour, the duration of these behavioural act by the variant of housing on open feedlots without shelters was slightly longer compared to housing on open feedlots with shelters: by 29 and 18 minutes, respectively. The skin temperature of cows was 0.4 °C higher by housing on open feedlots without shelters than that cow by housing on open feedlots with shelters. The temperature of resting place under lying cow was also higher by housing on open feedlots without shelters (by 0.6 °C). At the same time, the temperature in recreation areas under the shelters prevailed by 0.2 °C, the same indicator by housing on open feedlots without shelters. The average values of daily energy consumption for basic metabolism and heat exchange were 1.50 MJ higher by housing on open feedlots without shelters. The best scores on the indices of hygienic assessment and comfort housing conditions were by the variant of housing on open feedlots with shelters. The cows were slightly less polluted on their flanks, udders and limbs by housing of this technology than by housing on open feedlots without shelters.
Description: Метою даної роботи було вивчення впливу тривалих опадів як дощу на поведінку та комфортне місце відпочинку корів шляхом розміщення на відкритих місцях для зберігання з укриттями та без них. Було встановлено, що тривалість лежання була довшою на 47 хвилин для варіанту розміщення на відкритих місцях для зберігання з укриттями та поїдання корму на 8 хвилин порівняно з відкритими місцями для відпочинку без укриттів. Щодо показників поведінки в положенні стоячи та руху, тривалість цього поведінкового акту за варіантом розміщення на відкритих сховищах без укриттів була дещо більшою порівняно з житлом на відкритих місцях зберігання з укриттями: відповідно на 29 та 18 хвилин. Температура шкіри у корів була на 0,4 °С вищою за умови розміщення на відкритих місцях для зберігання тварин без укриттів, ніж у корови за умови розміщення на відкритих місцях для годування з укриттями. Температура місця відпочинку під лежачою коровою також була вищою при розміщенні на відкритих місцях для зберігання тварин без укриттів (на 0,6 °C). У той же час температура в зонах відпочинку під укриттями переважала на 0,2 ° С, той самий показник у приміщеннях на відкритих місцях для відпочинку без укриттів. Середні значення добових витрат енергії на основний обмін речовин та теплообмін були на 1,50 МДж більшими за розміщення на відкритих місцях для зберігання без укриттів. Найкращі показники за показниками гігієнічної оцінки та комфортних житлових умов отримали варіанти житла на відкритих складах з укриттями. Корови були трохи менш забруднені на своїх флангах, вимені та кінцівках завдяки розміщенню за цією
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5576
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.083:612.8
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Comfort_and_cow.pdf155,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.