Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5546
Title: Особливості викориcтання інтернет-ресурсів у організації самостійної роботи студентів
Other Titles: Features of the use of Internet resources in the organization of independent work of students
Authors: Лобачова, Світлана Віталіївна
Lobachova, Svitlana
Keywords: дистанційне навчання;Distance Learning;іноземна мова;Foreign Language;онлайн-навчання;online learning;змішане навчання;blended learning
Issue Date: 28-Mar-2020
Publisher: Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БНАУ
Citation: Лобачова С.В.. Особливості використання інтернет-ресурсів у організації самостійної роботи студентів / С.В.Лобачова // Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (БНАУ, 27-28 березня 2020 р.).– Біла Церква, 2020. – С.69 – 71.
Abstract: У статті розглянуто особливості організації навчання іноземної мови у сучасних умовах. Новітні технології, які стають доступними широкому колу користувачів мережі Інтеренет, створюють нові можливості для запровадження різноманітних дистанційних форм навчання і сприяють розвитку базових компетентностей студентів, тому застосування цих технологій має стати одним із завдань інноваційної політики у закладах освіти.
Description: The article considers the peculiarities of the organization of foreign language teaching in modern conditions. The latest technologies that are becoming available to a wide range of Internet users, create new opportunities for the introduction of various forms of distance learning and promote the development of basic competencies of students, so the use of these technologies should become one of the tasks of innovation policy in educational institutions.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5546
metadata.dc.identifier.udc: 378.147.88 :004.774
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_vyko.pdf435,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.