Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5463
Title: Еnhancing immunity level by using phytogenic feed additives in animal diets (review)
Other Titles: Підвищення рівня імунітету за допомогою фітогенних кормових добавок у раціоні тварин
Authors: Iqbal, Aamir
Ікбал, Амір
Qudoos, Abdul
Квадос, Абдул
Bayram, Ismail
Байрам, Ісмаіл
Tytariova, Olena
Титарьова, Олена Михайлівна
Tsekhmistrenko, Oksana
Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Slomchynskyi, Mykhailo
Сломчинський, Михайло Миколайович
Babenko, Serhii
Бабенко, Сергій Петрович
Keywords: feed additives;phytobiotics;alternative to antibiotics;animal feeding;immunity;кормові добавки;фітобіотики;альтернатива антибіотикам;годівля тварин;імунітет
Issue Date: 2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Еnhancing immunity level by using phytogenic feed additives in animal diets (review) (Підвищення рівня імунітету за допомогою фітогенних кормових добавок у раціоні тварин) / Aamir Iqbal, Abdul Qudoos, Ismail Bayram and other // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2020 .- № 2(158) .- С. 21-27. doi: 10.33245/2310-9270-2020-158-2-22-28
Abstract: It is established that antibiotics are one of the most important medical discoveries of 20th century and will remain an utmost way of treating disease of animals as well as of human beings. We, the human beings, get meat, milk, egg, etc. from animals being very important and inevitable part of our daily nutrition. The irrational, consecutive and extensive use of antibiotics in food producing animals particularly for growth promotion has lead to antibiotic resistance, microbial resistance and possible the drug residual threat for human beings due to consumption of milk, meat, egg, etc. It was found out that during the normal physiology the animals undergo various types of stresses mainly including environmental, pathogenic, etc which suppress the immune system as well asthe GIT of animals and due to this the animals become vulnerable to diff erent diseases which leads to immunosuppression, poor health status, increased mortality and decreased production. Due to this ban on using synthetic antibiotics in animals as antibiotic growth promoters (AGP), an alternative approach is to use phytochemicals in animals’ feed for growth promotion, optimum productionand enhancing or modulating the immunity level of animal. These phytogenic feed additives are important and have many properties i.e. anti-fungal, antibiotic, anti-infl ammatory, antioxidant, antiviral, etc which, when supplemented with diet and fed to animals, ensure the protection and improvement of health condition, integrity of GIT and enhance the immunity level of animal. This review illustratesthe importance of plant-based feed additives supplemented with other feedstuff and fed to animals particularly their role in immunomodulation to boost the immunity level on animal under stress conditions.
Description: Встановлено, що антибіотики є одним із найпотужніших відкриттів у медицині ⅩⅩ століття і залишаються найефективнішим способом лікування багатьох хвороб як тварин, так і людей. Люди отримують м’ясо, молоко, яйця тощо від тварин, що є важливою і невід’ємною частиною щоденного харчування. Нераціональне, систематичне та широке використання антибіотиків для сільськогосподарських тварин, особливо для стимулювання росту, спричинило розвиток резистентності до антибіотиків, мікробної стійкості та можливої залишкової загрози для людей через споживання молока, м’яса, яєць та ін. З’ясовано, що під час нормального перебігу фізіологічних процесів тварини зазнають різних стресів, зокрема екологічного, патогенного походження тощо, які пригнічують імунну систему, а також діяльність шлунково-кишкового тракту тварин. Унаслідок цього тварини стають уразливими до різних захворювань, що призводить до імуносупресії, поганого стану здоров’я, збільшення смертності та зниження продуктивності. Через заборону на використання синтетичних антибіотиків – стимуляторів росту у тваринництві, є альтернативний підхід, який полягає у використанні фітопрепаратів у кормах тварин для стимуляції росту, оптимізації виробництва та підвищення або корекції рівня імунного статусу тварини. Ці фітогенні кормові добавки як складники раціону є важливими і мають багато властивостей, зокрема протигрибкові, антибіотичні, протизапальні, антиоксидантні, противірусні та ін., забезпечують захист та поліпшення стану здоров’я, цілісність ШКТ та підвищення рівня імунітету тварини. Цей огляд ілюструє важливість рослинних кормових добавок, що додаються до кормосумішей і згодовуються тваринам, особливо їх значення в імуномодуляції для підвищення рівня імунітету у тварин в стресових умовах.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5463
ISSN: 2310-9289 (print)
2415-7635 (online)
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.087.8:612-017.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Еnhancing_immunity.pdf1,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.